سلام

پس از مدتي كه اقدام به گردگيري بلاگ پسر ايروني نكرده بودم. تصميم گرفتم به نحوي مطالب آن را به جهتي سوق دهم كه مفيد فايده باشد. نه اينكه مطالب گذشته از اين حسن بي بهره بودند ولي پرداختن به موضوعي كه بزرگان سياست دول در تكاپو اند تا آن را به هر نحوي به نفع خود به پيش برند و در اين بين به اندك مضامين انساني و عاطفي توجه نمي شود و فقط آن هدف كه بويي جز دلار يا نفت نمي دهد محرك تعصب بي معنايشان است نمي تواند به حد كافي تاثيرگذار باشد.
ان شاءا… در فرصت هاي آتي به مسايلي چون هنر، فرهنگ و موضوعات اجتماعي خواهم پرداخت. اميدورام كه براي دوستداران و علاقه مندان جذاب و مفيد باشد.
حق يارتان

/ 0 نظر / 8 بازدید