دوستان! من فرنگ هستم. به روز نمیکنم تا هفته بعد! اون هم تضمینی روش نیست پس عجالتاً صبر پیشه کنید که خدا با صابرین است!

/ 4 نظر / 20 بازدید
هورمزد

بی تو وبلاگ ،مرا فاجعه ای چون قبر است ای که گویی که مرا چاره ی هجران صبر است !! جای چشمان تو خالی ! همه تهران باران ! راستی! جانب پاریس ، چون تهران ابر است؟ آنکه از دوست به هر روز نپرسد حالی نی مسلمان که خدایی گبر است ! [نیشخند]

هورمزد

هماره جای سعیدان(فرنگ)باید گفت ! که پای گشت فقیرانه لنگ باید گفت !!! مخارج سفر آخر چو آب و ماهی نیست ! سخن به پیش شما از نهنگ باید گفت ! اگر به روز نکردی ، چه سود دعوا را ؟ میان ما و شما هم ز جنگ باید گفت ! رها کنم یقه ات را ! خوشا تو را پاریس ! چو نیست قافیه دیگر ، جفنگ باید گفت [خنده]

هورمزد

حاجی یک بیت اشتباه شده ! جای چشمان تو خالی ! همه تهران باران ! راستی! جانب پاریس ، چو تهران ابر است؟ یک عدد(ن) اضافه بود و وزن را می شکست !!