خفه شدن تعمدي هزار نفر از اسراي افغانپيرو مطالب ذيل كه ضمن آن آمريكا را به يك ناقض واضح حقوق بشر و يا مروج تروريسم معرفي مي كند چندي پيش روزنامه پرتيراژ و البته امريكايي نيويورك تايمز با چاپ خبري مبني بر خفگي هزار تن از اسراي افغاني در كاميونهاي حمل اسرا تاييدي بر شقاوتها و اهداف سوي اين كشور غاصب دارد. جالب آنجاست كه نظاميان آمريكايي از اين امر مطلع بودند و به راحتي هر چه تمامتر هزار انسان را راهي گورستان و البته ليست عظيم مقتولان و مظلومان كشتارهاي آمريكايي و شبه آمريكايي كردند.
بشناسيد آمريكا را بشناسيد استعمار را و بشناسيد چپاولگري و غارت را.
آمريكا هاليوود نيست. آمريكا جنرال موتورز نيست. آمريكا يك كشور نيست. آمريكا يك تنفر شوم و سلطه طلب است كه سايه آن را در جاي جاي اين جهان مي توان يافت حتي در همينجا…
والت ديزني. هاليوود. ام تي وي و… همگي ابزار دست اين تفكر منفور اند و آنچه كه امروزه به آن تهاجم فرهنگي اطلاق مي شود برنامه اي است دراز مدت كه از همان بدو شيوع اين تفكر و ايدئولوژي پديد آمده تا ارزشهاي ملي و مذهبي ديرين ما را مبدل به دلارهاي سبز رنگشان كنند و همچون الاغي كه چرخ آسيابشان را مي گرداند از ملل جهان كار بكشند و شكم خود و مليجكشان را فربه كنند.
اين است فرياد يك پسر ايراني


/ 0 نظر / 8 بازدید