آمريکايی ها به ايران نمی آيند


پيرو خبر گذشته مبنی بر انگشت نگاری از کشتيگيران آمريکايی مسسولان کشتی کشور آمريکا تصميم نهايی خود را گرفته و از شرکت در اين مسابقه مهم امتنا کردند تا به شخصيت و اعتبار ورزشی-ارزشی شان لطمه نخورد.
روايت است که:
آنچه بر خور نمی پسندی بر ديگری هم مپسند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

جرات ندارن بيان!!راستي به منم يه سري بزن