تمرین تیم ملی بانوان ایران آریایی!

 

این عکس به منظور تخریب روحیه حریف منتشر شده! به این مفهوم که ما سر تمرین با خودی این کار را میکنیم دیگر خودتان حساب کار دستتان باشد! منبع تصویر: Yahoo

/ 5 نظر / 21 بازدید
هورمزد

[قهقهه]

هورمزد

توحید خودمان رزمی کار است الان چند وقتی که به علت جدیت حریف لرزان! یکی از هم تیمی هایش در تمرین دستش وبال گردنش شده است [خنده]

هورمزد

در سایه ایزد تبارک/یعید همگی بود مبارک وقت و گل و صنوبره / عیدی ما یادت نره ! [نیشخند]

هورمزد

این کلمه پایین عید است ها ! اشتباهآ غلط نموده بعید نوشته ایم !

مسعود

با این لباسا معلومه که ادم خشن میشه اعصابش خورد میشه