در حال پیامک زدن به مکانیک: "من مدام یک صدای بلندی می شنوم"!

/ 7 نظر / 44 بازدید
یک مسلمان ایرانی

[دست]

یک مسلمان ایرانی

سلام کلیپی که در مورد پارک کردن خانمهاست رو احتمالا دیدین خیلی جالبه! اما گذشته از همه ی این موارد قبول بفرمایید که در مجموع در رابطه با رانندگی خانمها گاهی کم لطفی و گاها ظلم میشه! [چشمک]

هورمزد

[خنده] سلام! آقا عالی! حرف نداره [نیشخند]

هورمزد

در مورد رانندگی نسوان به درجه اجتهاد رسیده ام و از یک کیلومتری هم می توانم تشخیص دهم که راننده ی ماشینی خانم است! انصافااااً در میان امور کمترین استعداد را در رانندگی دارند!! اگر بگویی فیل هوا کنید راحت تر هستند تا بگویید در سربالایی با کمک ترمز دستی حرکت کن که ماشینت عقب نرود و پدر ماشین پشتی را در نیاورد[خنده]

هورمزد

معمولاً توصیه ای را به خانواده و دوستان می کنم.اینکه اگر پیاده هستید و می خواهد برای عبور از خیابان راه بگیرید.هیچ وقت ! ماشین یک خانم را انتخاب نکنید! نه برای اینکه ممکن است به جای ترمز گاز بدهد.بلکه از آنجایی که اغلبشان وقتی می ایستند ، سخت دوباره به راه می افتند و ماشینشان خاموش می شود.به طور نا خودآگاه بیشترین سعی را در این دارند که به حرکت به ماشین ادامه دهند و نایستند!! به همین دلیل ممکن است شما فاصله ای را برای ایستادن اتومبیل متعارف تشخیص دهید ولی او در ذهنش این باشد که اگر ایستاد دیگر رفت تا نیم ساعت دیگر که ماشین راه بیفتد!!

هورمزد

در بسته شدن راه یک خیابان باریک یک طرفه ، در شدیدترین تصادفات ورودی و خروجی اتوبان ها ، در شدید ترین تصادفات دوربرگردان ها ، در تصادف با اتوبوس ، در افتادن ماشین در جوی آب ... همیشه پای یک زن در میان است !! [خنده]