/ 5 نظر / 27 بازدید
مکث

سلام[متفکر]

یک مسلمان ایرانی

سلام تصویر گویا و تأمل برانگیزیه ممنون[ناراحت]

هورمزد

حااااالم از سیگار،قلیان یا هر نوع دود دیگری به هم می خورد ! [سبز]

هورمزد

[نیشخند]سلام برادر ارجمند.به روزم! از آن چیزهایی است که شما هم می توانید بخوانید