نامه اي به يك دوست (!)

با احترام وافر حضورِ انورِ جليلِ عظيمِ كبيرِ شخيصِ بلند اجويت
خواهشمندم كه اين مبلغ بسيار ناچيز را از كشوري فقير، دردمند و زجركشيده آمريكا بپذيريد و ما را سرافراز كنيد. بگذاريد تا ما دادگران عالم حق پايمال شده مان را از چنگال اين مردمان خبيث بگيريم. اجازه دهيد تا از خاك پاك شما براي از ميان بردن تنها معضل جهان كه همانا صدام حسين سيبيلو باشد فيض ببريم (!). اي عزيز! قصد جسارت نداشتم، چراكه ميان سيبيل و سيبل تفاوتهاست كه همانا شما بهتر مي دانيد. سخن را كوتاه مي كنم. اي دوست ارجمند، صميمي و باوفا! اين ده ميليارد دلار سلاح را بگير و خفه شو!!!
امضا
G W B


20020116-5.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید