چه عجب!؟


حنما ماجراي تكراري انگشت نگاري از كشتيگيران و ديگر شخصيت هاي كشورمان را در بدو ورود به كشور آمريكا را به خاطر داريد و حتما مطلعيد كه تا چند روز ديگر مسابقات جهاني كشتي در سالن دوازده هزار نفري آزادي برگزار خواهد شد. جالب است بدانيد كه كشور عزيز ما ايران طي عملي متقابل قصد دارد تا از هيئت اعزامي جهت شركت در مسابقات جهاني كشتي در تهران انگشت نگاري به عمل آورد و همين امر سبب ترديد و شك آنان براي شركت در اين مسابقات است. گفتني است كشتي گيران آمريكايي آخرين تمرينات آماده سازي را براي شرك در اين مسابقات انجام داده اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید