پسر ايروني خيط كاشت


يك افتضاح موزيكال به نام پسر ايروني با صداي (جيغ جيغ) فرهاد جواهر كلام به بازار آمده كه آبروي هرچي پسر ايروني هست را برده. من نمي دونم وزارت ارشاد چطوري به اين آلبوم بي مغز و آشغال مجوز داده. اگر مي خواهيد پولهاتون را بريزين دور 550 تومان بابت اين كاست بدين و اگر مي خواهيد از شر حالت تهوع راحت بشين و كار رو يكسره كنين اين آلبوم را گوش بدين. به آنهايي كه انرژيشان از طريق حركات كمر نخليه مي شود و طرفدار خالتوري و دامبولي مي باشند بايد بگويم كه اين آلبوم يك شتر مرغ است كه به هيچ دردي نمي خورد حتي شما.
واقعا براي فرهاد جواهر كلام و متوليان اين آلبوم مضحك متاسفم.

/ 0 نظر / 7 بازدید