در حدیثی قدسی از جانب خدا آمده است

استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم ولی مردم آن را در قیل و قال دنبال می کنند.

/ 3 نظر / 27 بازدید
m

[گل]

یک مسلمان ایرانی

سلام منمون به خاطر این حدیث بسیا ر زیبا! افسوس و هزاران افسوس که کسب روزی حلال کم کم به لیست ضد ارزشهای جامعه مشکل دار ما اضافه میشود. پیامبر صلوات اله میفرمایند: عبادت ده قسمت دارد که نه بخش از آن مربوط به تلاش و کوشش برای کسب روزی حلال است.

یک مسلمان ایرانی

سلام این کامنت جهت یادآوریست،یادآوری اینکه 2 سه شنبه گذشته و.............. درسته که ما یک آریایی بزرگوار و نجیبیم و از همه ی نژادها سرتر! اما تحملمان هم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی دارد.[نیشخند]