ما بردگان تاريخيم


آيا براي شما اين سوال پيش نيامده كه چرا من تا بدين حد خود را درگير يك موضوع نموده ام و تمام هم و غم خود را صرف پرداختن به اين موضوعات كرده ام؟
ببينديد برادران و خواهران من! شمايي كه در هر كجاي اين دنيا هستيد، باور كنيد اگر بدانيد كه همين چهره هاي خندان، همين انسانهاي نازنين (انسانهاي نازنين نام فيلمي است انگليسي كه ديدن آن را به شما توصيه مي كنم) و اجدادشان چه ستمهايي را بر شما، پدران و فرزندانتان روا داشته اند و اين ادبار و نگونبختي و فلاكت اقتصادي و فرهنگي كه گريبانگير ما و همه كشورهاي جهان سوم است از اجاق همينان برمي خيزد.
متوجه باشيد عزيزان من! من در هركجا اين مطالب را مطرح كردم اكثر حضار انگشت اتهام و پاسخ را به سويي گرفتند كه افراد و شخصيتهايي را مي يابيد كه اكثر آنها ابزار و آلت دست همين تفكر شوم است. ايشان آنها را در همان قالب ظاهري آن و علت اصلي اوضاع اسفبار كنوني مي بيند.
من در اين كه ما ملت ايران در بسياري از جوانب اخلاقي، اجتماعي داراي مشكلات اساسي و ريشه اي هستيم، هيچ شكي ندارم ولي آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه آيا ما از ابتدا چنين بوده ايم؟ چرا اروپاي منحط كه تا بدان حد مغروق جهل و ناداني و تعصبات غيرمنطقي بود حال چنان بر مايي كه روزگاري الگو و سرآمد ملل در علم و فرهنگ و هنر بوديم تعيين تكليف مي كنند كه گويي ايشان از بدو خلقت چنان بوده اند و ما چنين؟‍‍‍‍!
متاسفانه عمر يك انسان كفاف اينكه تمامي اين رخدادهايي كه در دل تاريخ نگاشته شده اند را يكجا به خاطر بياورد ولي اين را بدانيد كه ملت ما ايران در هوش، قدرت و زيبايي دوستي كم نظير هستيم. شمايي كه در خارج از ايران زندگي مي كنيد و احتمالا در كلاسهاي درس غربيان شركت كرده ايد حتما مي دانيد كه آنان به طور واضح و ملموسي از هوش كمتري نسبت به شما برخوردارند. اين يك استثنا نيست و به راحتي مي توانيد اين را به كل ملت ايران و غرب تعميم دهيد و اگر شك داريد امتحان كنيد!!!!
ما نفت داشتيم، منابع عظيم معدني و جنگلي داشتيم، هنري كه نزد ما بود چشمان ناپاك و كياد ايشان را كور كرد و همين طمع مقدمه اي شد بر جريان طويلي كه تا كنون ادامه دارد و دود آن به چشم ما و آيندگانمان مي رود.
سوء استفاده از جهل عده اي خودفروش و نادان، استفاده ابزاري از مقدسات و عوامل قدرت و ترويج تفكرات جذاب بويژه در ميان نسل جوان زمينه اي را براي شروع استعمار و استثمار چندجانبه بوجود آورد كه نابودي و غارت سرمايه هاي رو زميني و زير زميني مان را در پي داشت و دين و مذهب و فرهنگ غني مان را با دلار، شو، مد و ديگر چيزها جايگزين كردند.
همانا بهترين شما در نزد خدا پرهيزگرينتان است. به خدا توكل كنيد و به ريسمان الهي چنگ بزنيد.
حق يارتان

/ 1 نظر / 9 بازدید
دوستدار شما

دوست عزيز سلام بعد از سلام بايد خدمت شما دوست عزيز عرض نمايم كه بهتر است اين عينك خود خواهي را از چشمان مبارك برداري و اينقدر از هوش و نبوغ ملت ايران دم نزني چرا كه اگر خداوند همين نفت را بر ملت ايران عطا نمي كرد امروز در كشوري بودي كه روزي هزار بار آرزوي مرگ مي كردي چون اين كشور تنبل ترين و خود خواهترين انسان ها را در خود قرار داده است و اگر به پيشينه تاريخي ات مي نازي اين تنها مربوط به تو نيست اين افتخاري است كه به قسمت اعظمي از كشورهاي همسايه بر مي گردد چرا كه ايران آن زمان شامل شهرهاي مهمي چون سمرقند و بخارا ، بلخ ،آشور،........ بوده است و مردمان هوشياري كه تو دم از آن مي زني قسمت اعظم شان در همين شهر ها زندگي مي كرده اند كه اگر دقت كني مي بيني اصلا تو وجه اشتراكي با اين مردم نداري پس بهتر است بجاي تعريف و تمجيد از خودت به فكر تلاش و زحمت كشي در راه يادگيري علم و هنر باشي چرا كه با تعريف و تمجيد بي خود كاري ساخته نخواهد شد اين برقي كه تو از آن استفاده مي كني افتخارش به تو بر نمي گردد و اين هواپيمايي كه تو سوار مي شوي و اين كامپيوتر و اين تلويزيون و اين اينترنت و اين ........ ربطي به هوش ايراني ندار