در خصوص حكم شرعي شبيه سازي عنوان شد

آيت ا… العظمي صانعي: شبيه سازي انسان حرام است.
آيت ا… موسوي تبريزي: شبيه سازي از نظر شرعي اشكال ندارد.
آيت ا… العظمي يوسف صانعي در برابر اين سوال كه شبيه سازي انسان از نظر شرعي داراي چه شرايطي است گفته اند:
…به نظر اينجانب (شبيه سازي انسان) قطعا با مذاق شرع و فقه اسلامي نمي سازد و حرام و معصيت كبيره است و داراي مفاسد حقوقي و اجتماعي و اخلاقي و تكويني است و غير آنها از مفاسد لازم الاجتناب مي باشد و به خاطر حرمت و مفسده هاي مترقبه دفع و جلوگيري و منع تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن بر همه انسانها مخصوصا قدرتمندان قانوني و اجرايي و تبليغي واجب و فرض عقلي و شرعي مي باشد…
ايشان در مورد استفاده از اين شيوه را براي موارد خاص، استفاده اعضاي بدن براي معالجه و ديگر موارد به كتاب استفتائات پزشكي كه از نوشته هاي خود ايشان مي باشد اشاره نموده اند.
در همين راستا سيد محسن موسوي تبريزي عضو مجالس خبرگان رهبري گفت:
از نظر شرعي به طور كلي اين گونه اعمال به هيچ وجه اشكال ندارد، چراكه خداي سبحان انسان را به گونه اي خلق كرده است كه قدرت كشف اسرار خلقت را دارد و اسلام و قرآن انسان را در رسيدن به اسرار حقيقت و پيشرفت علمي تشويق و تاكيد كرده است.
وي در مورد انساني كه به اين شيوه متولد شده است مي افزايد كه چنين فردي تا قبل از ازدواج هيچ گونه محرمي نداشته و اگر زن باشد به تمام مردان و اگر مرد باشد به تمام زنها نامحرم خواهد بود. وجود برادر يا خواهر براي اينچنين فردي منتفي بوده و تنها در صورت ازدواج محرمي خواهد يافت و چنين فردي امكان به ارث بردن و ديگر حقوق مربوط را ندارد و حقي بر گردي ديگري ندارد. فرزندان وي با وي محرم بوده و همانند ديگران مكلف و مستقل است و احكام ازدواج بدون هيچ تغييري در مورد وي صدق مي كند.
نظر هر دو را خوانديم. شما با كدام حكم موافقيد؟
من بدون هيچ اغماض و ترسي مي گويم:
من با نظر آيت ا… العظمي صانعي موافقم.
توجه:
متن كاملتر اين استفتائيه در اكثر روزنامه هاي كثيرالانتشار به چاپ رسيده . در صورت تمايل به سايت خبرگزاري ايسنا مراجعه نماييد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرزاد

واقعا خاک بر سرت !