فلسفه تحريم روزه در عيد فطر

بالاخره ماه رمضان هم به پايان رسيد و خوشا به حال كساني كه بهره كافي را از اين ماه پر بركت بردند. موضوعي كه مدتها پيش من را به فكر فرو برده بود مربوط ميشد به همين عيد فطر كه پس از آخرين روز ماه رمضان قرار دارد. روزي كه روزه گرفتن در آن حرام است. جالب است كه پس از يك ماه كه روزه گرفتن بر هر مرد و زن مكلفي واجب است روزي را داريم كه روزه گرفتن در آن يك گناه كبيره محسوب ميشود.
عللي كه من شخصا و بدون هيچ مطالعه جنبي و مربوطي پيرو اين موضوع به آن رسيدم شامل موارد زير مي شوند:
1. خداوند تبارك و تعالي براي اينكه بندگاني را كه از سر عادت به روند روزه گرفتن ادامه مي دهند از آن حال و هوا خارج ميسازد و نظمي كه طي اين سي روز به دست آمده را به هم ميزند تا پس از اين روز مبارك افراد به اراده و خواست خود روزه مستحبي يا قرض آن را به جا آورند.
2. از آنجايي كه هميشه در طول تاريخ ظهور دين مبين اسلام مسلمانان جهان در زير ذره بين بدخواهان و ملحدان بوده اند تا به نحوي وجهه آنان را تخريب كنند و به مقاصد خود برسند بسيار طبيعي به نظر مي رسد كه همينان در آخرين روزهاي ماه رمضان مسمانان رو مورد تمسخر دهند كه براي اينكه چند روزي بيشتر روزه نگيرند و از شر اين گرسنگي و رياضت رهايي يابند بزرگان و خردمندانشان رو آسمان مي كنند تا ماه را رويت كرده و به ديگران ابلاغ كنند. حال آنكه با وجود عيد فطر و تحريم روزه در آن اين حالت پيش نخواهد آمد.
3. چون كه در اين روز بر هر مسلمان مستعد و مكلفي واجب است كه مقداري از دارايي خود را به عنوان فطريه كه مقدار آن هر ساله توسط علماي عظام تعيين مي شود به نيازمندان بدهد و اين دارايي مي تواند به صورت خوراكي باشد شايسته نيست كه در اين روز كسي روزه دار باشد تا به نحو مطلوب تري اين مراسم صورت پذيرد.
نظر شما چيست؟

/ 3 نظر / 20 بازدید
karan

متاسفانه چون ای ميلتون رو نداشتم محبورشدم اينجا بنويسم. فقط می خوام بدونم به کار فرهنگی ميگيد تجاری؟ بهتره در مورد نشر کتاب اطلاعاتتون رو زياد تر کنيد.چون چه کسی کتاب من را بخواند و چه نخواند از لحاظ مالی برای من فرقی نمی کند.من ۶ ماه روز وشب برای ۶۰ صفحه بررسی اين جامعه خاص زحمت کشيده ام و حق دارم که همه را به خواندن مطالبی که نوشته ام دعوت کنم.فکر هم نمی کنم که تجاری باشد چون من ناشر اين کتاب نيستم.دوست دارم بدانم که حزفم راقبول کرده ايد يا نه ...

siavosh79

بنام خدا با سلام ۱- برای شما سلام کردن سخت است!!!! ۲- فرق بين آرمان و آرزو چيست؟ ۳- يعنی تو خودت و خانوادهُ ات ارزو نداريد؟ ۴-آيا روزی که حضرت علی گفت آرزو داشتن بيخردی است تو هم بودی و شنيدی يا شايد کسانی که از آرزو داشتن مردم وحشت دارند اين را ساخته اند

محسن

به شکرانه یک ماه روزه داری همه باید خوشحال باشند و همه با هم افطار کنند و اظهار خوشحالی نمایند.