سند جنايت آمريكاپس از واقعه 11 سپتامبر و تهديد هاي امريكا عليه طالبان، بالاخره جنگ افغانستان آغاز شد. جنگي كه با مخالفتهاي زيادي از طرف جوامع مختلف و حتي درون امريكا روبرو گشت. اما با همه اين تفاصيل امريكا به گفته خود جامه عمل پوشاند و به كشور فقير افغانستان حمله برد. حمله اي كه به نظر من مي توان به آن عنوان" نبردي بين حداكثر و حداقل" داد.
تفاسير مختلفي درباره علت اين عمل امريكا وجود دارد. عده اي معتقدند كه دولت امريكا براي خاموش كردن خشم مردم اين كشور است كه دست به اين كار زده و اين عمل را حركتي در جهت پاسخ به احساسات انتقام جويانه و كاهش فشار آنها به دولتشان مي دانند. عده اي هم اين نظر را دارند كه امريكا با بهانه قرار دادن مبارزه با تروريسم و جنگ با افغانستان قصد حضور بيشتر را در منطقه دارد تا بتواند پايگاهي را در آنجا بوجود آورد. ولي عوامل ديگري هم هستند كه توجه كمتري به آنها مي شود. در اينجا مي توان به اين نكته اشاره كرد كه دولت امريكا سالانه مبلغ بسيار هنگفتي را به عنوان بودجه نظامي به بخش نظامي خود اختصاص مي دهد. قسمتي از اين عمل جنبه تبليغاتي دارد (درست مثل ساير كارهايشان) ولي آيا واقعا" اين مقدار پول لازم است؟ از آنجاي كه در كشور امريكا اغلب توليد كنندگان سلاح اعم از هواپيما، تانك و… خصوصي هستند و اين شركت هاي امريكايي كه سالهاست عنوان بزرگترين تامين كننده سلاح هاي دنيا به دوش مي كشد مي بايست به طريقي توليداتشان را بفروش برسانند. پس تا جايي كه امكان دارند از نفوذشان استفاده مي كنند تا به مقصود خود برسند پس بايد يك اينچنين بودجه اي براي خريدهاي نظامي و ارتقاء سطح آن صرف گردد! آخر قالب كردن انواع سلاح هاي سبك و سنگين به كشور هاي عربي هم اندازه اي دارد!
جالب اينجاست كه اين شركتهاي بزرگ بايد براي تشخيص كارايي سلاح هايشان قبل از توليد كلي آن، آنها را آزمايش كنند! پس چه جايي بهتر از مناطق درگير جنگ؟
شايد در خبرها بارها شنيده باشيد كه فلان ماده شيميايي يا راديو اكتيو خطرناك در فلان منطقه جنگيِ فعلي يا سابق كشف شده كه به عنوان سلاح نظامي مورد استفاده قرار مي گرفته كه پس از تحقيقات محققان معمولا" انتهاي سر نخ آن به دول غربي و اسراييل ختم مي شود. پس با اين روند ديري نمي پايد كه مشابه چنين خبري را در مورد افغانستان خواهيم شنيد (اميدوارم اينگونه نشود).
بهانه اي كه امريكا آن را علم كرده و با اين مجوز دروغين خود، اجازه تجاوز به كشور محروم افغانستان را داده، مبارزه با تروريسم است. همين بهانه كه امريكاي جهانخوار آن را مجوز، تجاوز خود مي داند، كافي است تا امريكا به اهداف پليدش دست يابد. اين را سابقه سياه ايالات متحده امريكا بارها و بارها ثابت كرده است.
آخر چگونه مي توان با تروريسم مبارزه كرد در حالي كه هر روز بر نفرت مردم افغانستان از امريكا و انگلستان و حاميانشان افزوده مي شود. كودكي كه در همان اوان كودكي خود، كينه حملات وحشيانه آمريكا را به خاك كشورش را در دل دارد، چگونه نمي توان اين احتمال را داد كه او در آينده اي دور يا نزديك دست به اقدامي مشابه واقعه 11 سپتامبر و يا ساير عملياتهاي تروريستي بزند؟ در انتها به ياد گفته امام خميني(ره) مي افتم كه فرمودند:
هرچه فرياد داريد بر سر امريكا بزنيد

متن بالا را مطالعه کردید؟ این متن در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱ توسط خود من نوشته شده است و در اینجا
این سوال پیش می اید که درج چنین مطلب در این زمان به چه منظور بوده ولی اگر به دقت به متن بالا توجه کنید متوجه می شوید که در جایی نوشته شده:
شايد در خبرها بارها شنيده باشيد كه فلان ماده شيميايي يا راديو اكتيو خطرناك در فلان ))طقه جنگيِ فعلي يا سابق كشف شده كه به عنوان سلاح نظامي مورد استفاده قرار مي گرفته كه پس از تحقيقات محققان معمولا" انتهاي سر نخ آن به دول غربي و اسراييل ختم مي شود. پس با اين روند ديري نمي پايد كه مشابه چنين خبري را در مورد افغانستان خواهيم شنيد (اميدوارم اينگونه نشود((
اگر پيگير اخبار بوده باشيد حتما خبر مسمويتهاي ناشي از اورانيومي را كه آمريكاييان در جنگ افغانستان بكار برده بودند را شنيديد كه دامن شمار عظيمي از افاغنه را فرا گرفته است به طوري كه سبب بروز اختلالات ژنتيكي در نوزادان آنان شده است. اين اورانيوم خطرناك از طريق بمبهاي هواپيماهاي امريكايي در جريان جنگ ناشي مي شود كه آمريكاييان به بهانه واهي و پوچ مبارزه با تروريسم آنان را به سر اين مردم زجر كشيده فرود آوردند.
من همچنان به مواضع گذشته خودم در مورد استعمار و آمريكا پايبدم و اين جمله را مي گويم كه:
آمريكا آنقدر نجس است كه اگر انگشتش را در دريا فرو كند ، دريا نجس مي شود.
/ 0 نظر / 10 بازدید