باز توطئه اي جديد


طبق روال و خوي ذاتي آمريكا و متحد ناگسستني اش (شايد هم بر عكس) امكان اين كه ملتي كه به هر جهت رويه مخالفت و اعتراض را در برابر اين دو دوست نابكار پيش گرفته باشد نمي تواند روزي را از شر اينان به خير و خوبي سپري كند.
حتما افرادي كه اخبار سراسري كشور را دنبال مي كنند و يا روزنامه ها را پي مي گيرند از خبر توقيف كشتي حامل سلاح اسرائيلي را كه به مقصد ايران در حركت بود توسط رژيم صهيونيستي مطلع اند.
همانطور كه اكثر متخصصان امر سياست اين عمل را تفسير نمودند همگي در الف) بدبين ساختن مردم فلسطين و انتفاضه نسبت به ملت ايران كه پشتوانه معنوي ايشان در نبرد عليه رژيم اشغالگر قدس بوده و هست. ب) پراكنده كردن اذهان عمومي در جهت مخالف آنچه كه ايران را كشوري صلحجو و غير متجاوز جلوه دهد و مهر تاييدي بر اتهام ننگين و نادرست نقش محوري ايران در شرارت كه تبليغاتي مقرضانه و در جهت بدنام كردن كشورهاي مخالف سياست هاي غير انساني آمريكايي بيش نبوده است. ج) بدنام نمودن و حمله تبليغاتي عليه دين مبين اسلام و پيروان آن كه مسلمانان جهان اند و چسبانيدن برچسب تروريست بر پيشاني آنان.
نكته جالب توجه در مورد تفسيرهاي گوناگون در مورد اين مانور سياسي اسرائيلي در مورد ايران اين است كه اكثر قريب به اتفاق اين عمل را با شكست پيش بيني نموده اند و تلاش آنان را مذبوهانه و عبث مي دانند.
اگر نظر من را در مورد اين رخداد مي خواهيد بايد به نكته اي ساده تر اشاره كنم كه در تفاسير اين عمل كمتر به چشم خورده و آن اينكه اگر بنا باشد كشور ايران سلاح خود را (اعم از متعارف و غيرمتعارف) از كشوري و آن هم به صورت مخفيانه به خاك كشور وارد كند آيا نيازي است كه اين سلاح از طريق دشمن ديرينه دولت و ملت ايران تأمين شود؟
آيا كشورهايي نظير كره (شمالي و جنوبي)، سوئد، اطريش، آلمان، فرانسه و روسيه نمي توانند اين خواسته (فرض بر صحت آن) را بر آورده كنند؟
كما اينكه كشور ايران در چند سال اخير همكاريهاي را با كشورهاي چين، روسيه، اكراين و كره شمالي در اين زمينه داشته و خريدهايي شامل هواپيماي f-7 (نمونه چيني هواپيماي معروف MIG 21 است) و خريد تكنولوژي مربوط به موشكهاي دوربرد و سطح به هوا كه بدون هيچ جنجالي به كشور راه پيدا كردند.
نتيجه اي كه مي خواهم كه شما هم به آن برسيد كليتي است در مورد آن تفكر، آن ايدئولوژي و مسلك مسموم استعمار و استثمار و سلطه طلبي كه در طول تاريخ مردم ما انواع آن را تحمل كرده اند و حال كه دست آنان از منافع ناحقشان كوتاه شده تمام تلاششان را براي نابودي موانع سر راه جهت بازپسگيري و كسب آن منافع به خرج مي دهند و از كوچكترين حربه اي، حتي توهين به مقدسات و اعتقادات ملتهاي جهان فروگذار نكرده و كماكان راه پست و كفتارمآبانه خود را پيش مي گيرند.
خدايا شر اين عنصر شوم تاريخ را از سر مظلومان جهان محو كن...

/ 0 نظر / 7 بازدید