باید گریست یا خندید؟


پبامبر اکرم:
روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید

ناپلئون بناپارت:
اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند
تمام دنیا را فتح میکردم...

آدولف هیتلر:
اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند
صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد

اسکندر :
اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند...
بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است


/ 2 نظر / 32 بازدید
یک مسلمان ایرانی

سلام روزهای اولی که مطالب وبلاگت شما رامیخواندم به پیشینه خوب تاریخی مان معتقد بوم و موردی که فکرم را مشغول میکرد این بود که چرا به اینجا رسیدیم و اینگونه شدیم حتی با صحبتایی که با شما داشتم به مصریان هم اشاره کردم که از پیشینه خوب تمدنیشان فاصله گرفته اند و بازهم به دنبال دلیل بودم اما پس از مدتی، این تفکر شما را هم پذیرفتم که: بودن یا نبودن تمدنی در قبل مهم نیست مهم این است که اکنون چه هستیم؟ حدود بیست سال پیش کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان را خواندم کتابی که بسیار دوست داشتم در بخش جنگ ایرانیان در یونان به نقل راوی از شجاغت و جانبازی ایرانیان نوشته بود :من با اینکه دشمن آنان بودم شجاعتشان را می ستودم! واما دین رسمی ایران قبل از اسلام زرتشتی بود دینی که اساس آن بر اندیشه نیک،گفتار نیک و کردار نیک بنا شده! واسلام هم که دروغ را کلید هر بدی میداند اپس جرا الان اطراف ما را دروغ و دغل و فریب پر کرده؟ و ...........................

هورمزد

1-من یک ایرانی هستم و وقتی می بینم کسی دارد سر و ته می کند پایم را روی گاز می گذارم که نتواند! 2-من یک ایرانی هستم و وقتی کسی راهنمایش را روشن می کند سعی می کنم سریعتر از کنارش رد شوم که مبادا فرصت پیچیدن پیدا کند! 3-من یک ایرانی هستم و وقتی کسی پایش سر می خورد می خندم! 4-من یک ایرانی هستم ! مهم نیست شغل و تحصیلاتم چیست، دلالی را دوست می دارم! 5-من یک ایرانی هستم ، در همه ی زمینه ها استاد و متخصص و همه چی تمام و البته صاحب نظر هستم! 6-من یک ایرانی هستم و نصف هزینه موبایلم برای فرستادن جوک است! 7-من یک ایرانی هستم و حاضرم پسر همسایه بمیرد تا دانشگاه قبول شود! 8-من یک ایرانی هستم و حاضرم صد کیلومتر جاده را اشتباه بروم اما از کسی سوال نکنم