سقوط يك فروند هواپيماي جاسوسي آمريكا در افغانستان


چندي پيش هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي كه به منظور تجسس در آسمان افغانستان به گشتزني مشغول بود به علت نامعلومي در ناحيه خوست سقوط كرد.
حتما وظيفه اين هواپيما يافتن اسامه بن لادن بوده است!!!
من در اينجا وظيفه انساني خود مي دانم كه به اين مجاهدين راه احقاق حقوق پايمال شده مردم قهرمان پرور و نازنين آمريكا (اين جمله عينا توسط شاه مخلوع و در وصف آمريكائيان گفته شده است) كه پا از مرزهاي كشور آزادي و امنيت فراتر گذاشته و در غارهاي مخوف سرزميني وحشي و به دور از تمدن به دنبال ديو سه سر آتشخواري كه به نقل قول ايشان بن لادن مي نامندش بگويم كه تلاش بيهوده نكنيد! فقط نگاهي به اتاق پذيرايي منزل بوشِ پسر بياندازيد.

/ 0 نظر / 8 بازدید