اين عشق الهي است حق لايتناهي است

اي خداي بزرگ! به ما توفيق بده تا از درياي بي انتهاي عشقت بي بهره نمانيم و جرعه اي كوچك از چشمه عظيم وجودت را به ما ارزاني دار.
اين كه بر اين دنياي خاكي پاي بنهي و از ذات الهي كه بر اعمال و رفتار بشر احاطه كامل دارد بهره مند نگردي بسي به بيراهه قدم نهاده و از مقصد تعيين شده بشر دور شده اي. خدا عاشق مخلوق خود است. نگاهي به اطراف خود بي اندازيد. آيا كسي مي تواند اين همه ظلم و فساد را از يك موجود ببيند و او را به سخت ترين عذابها و آن هم در دم دچار سازد؟ اگر خدا عاشق نبود، اگر بزرگاني چون پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) نبودند حيات حيواني ما چطور تحمل مي شد. خدا به بشر گفت اين نعمات از آن تو. برو و خود را بساز، امتحان كن، انتخاب كن و نزد ما بيا. سرافراز از امتحان و خوشنود از لقاء محبوب. خدا عاشق بود اين موهبت را در روح انسان هم قرار داد تا او را به اندازه اي برساند كه تا به حال براي هيچ موجودي اعم از جن و فرشتگان و ملائك تصور نشده. جايگاهي كه عشق محمد (ص) او را بدان سرمنزل رساند ناشي از ذات خدا بود كه صاف، زلال و با زيبايي هرچه تمامتر تقديم حق تعالي شد…

/ 0 نظر / 18 بازدید