بی‌جهت از گذشته علمی خود تمجید می‌کنیم

 


حجت الاسلام رسول جعفریان با مرتبط دانستن افول تمدن اسلامی با عدم درک صحیح از علم در این تمدن گفت: ما مدام با آمار دادن درباره کتب قدیمی علمی مان از خودمان تمجید می کنیم، در حالی که بیشتر آنها چرندیاتند!
نشست دیگری از سلسله نشست های الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت عصر روز یکشنبه 8 بهمن با سخنرانی حجت الاسلام رسول جعفریان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
جعفریان در ابتدا گفت: در این سخنرانی کتابی را مبنا قرار می دهم با عنوان «عجایب المخلوقات» که نسبتا اثر مهمی در تمدن و علم اسلامی محسوب می شود و به لحاظ زبان فارسی نیز اهمیت دارد اما پیش از سخن درباره این کتاب باید مقدماتی را درباره تاریخ علم در تمدن اسلامی بیان کنم. ما در بحث تاریخ علم مدام در پی تمجید از خود هستیم.
وی افزود: مباحث مربوط به انحطاط تمدن اسلامی در دو دسته جای می گیرند که یک دسته از آن معطوف به مبحث ضعف در حوزه فرهنگ و تولید علم است و دسته دیگر معطوف به عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. درباره مباحث دسته نخست مطالب فراوانی مانند جنگ های داخلی، نظام های سیاسی متشتت یا ملوک الطوایفی بیان شده است. حال باید دید تمدن اسلامی به دلیل ضعف حکومت ها دچار انحطاط یا پیشرفت شده یا به دلیل عدم درک علم در مدارس چنین شده است. بحث من معطوف به ضعف شناخت علم در تمدن اسلامی است.

این مدرس تاریخ اسلام به ضعف رشته تاریخ علم در تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: رشته تاریخ علم پس از قرون چهارم و پنجم و توجهات کم و بیش فارابی و ابن سینا به آن، یه طور جدی مورد توجه قرار نگرفت و تنها عده ای آن را به صورت تکراری و بی خاصیت مورد توجه قرار دادند. اکنون نیز به رشته های تاریخ علم و تاریخ فلسفه به طور جدی توجه نمی شود. نخستین کسی که فلسفه و تاریخ علم را مطرح کرد سیدحسین نصر بود و به همین دلیل شاید این رشته به نوعی رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته باشد.
وی با انتقاد از خودتعریفی در بحث تاریخ علم گفت: وقتی ما درباره تاریخ علم سخن می گوییم قصدمان آسیب شناسی نیست بلکه بیشتر در پی تعریف و تمجید از خودمان هستیم. همواره آمارهایی را از کتاب های آن دوران می دهیم و بیان می کنیم که مثلا ما در حوزه پزشکی چند هزار نسخه کتاب داشتیم، در حالی که بیش از نود درصد این کتابها جز مشتی خرافات و مزخرفات نیستند. بسیاری از کتاب های علمی ما چرندیات هستند.
وی ادامه داد: علم نجوم ما نیز همین گونه است. بیشتر کتاب هایی که در تمدن اسلامی درباره نجوم نوشته شده اند، موضوعات غیرعلمی مانند احکام نجوم، تنجیم، پیشگویی و حرف های بی اساس را شامل می شوند. حال ما به دنبال چاپ های احتمالی این کتابها در اروپای قدیم نیز می گردیم تا بگوییم این آثار در اروپا نیز تدریس می شدند تا از این طریق بیشتر از خودمان تعریف کرده باشیم.
جعفریان با اشاره به اینکه ضمن توجه اندک به تاریخ علم، درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی با نگاه فرهنگی مطلقا کاری نکرده ایم گفت: ما همواره به افتخار می گوییم که قرآن 750 بار به مفاهیم علمی اشاره کرده است و به روایت های مربوطه نیز اشاره می کنیم، در حالیکه کار جدی را در علم انجام نمی دهیم و هنوز شروع نکرده ایم. ما تمجید از علم و علم آموزی زیاد داریم ولی این مشکل ما را حل نمی کند و پاسخ ابهامات ما را در علم نمی دهد. ما اطلاعات چندانی به علم یونانی نیفزودیم.
وی افزود: کسی با توصیه راهش را ادامه نمی دهد، بلکه تنها می تواند شروع کند، این در حالی است که ما پس از هشتصد سال تنها توانستیم از معلوماتی که یونانی ها به ما دادند فراتر برویم یا اصلا نتوانستیم. اروپاییان استفاده زیادی از متون ما کردند اما حقیقت این است که ما وارث یونانیان بودیم و این میراث را با یک مقدمه و اندکی اطلاعات بیشتر به غربی ها پس دادیم. اینکه ما تا چه اندازه توانستیم حصارهای علم را بشکنیم و از دایره پیشینیان خارج شویم موضوع بحث من است. مقصود این نیست که علم در تمدن اسلامی در حد صفر است اما به هر حال این بحثی است که با تامل در متون علمی قدیم ما قابل بررسی است.
رییس پیشین کتابخانه مجلس با تاکید بر اینکه وجود اندیشمندان نادر در تمدن اسلامی را نباید به منزله وجود جریان های فکری در آن دوران بدانیم گفت: ابن هضم اندلسی سخنان قابل تاملی درباره جایگاه عقل دارد و ابن خلدون نیز بسیار از او تاثیر گرفته است، اما ابن هضم یک استثنا در دوران خود بود، زیرا آگاهی عمومی مغرب اندلس در آن دوران بسیار با تفکرات او فاصله داشت. بخش زیادی از کتب قدیمی ما مزخرفاتند.
وی افزود: ابن خلدون که به یک جریان تبدیل شد حتی یک وارث به درد بخور هم ندارد. در واقع ابن خلدون را اروپایی ها فهمیدند و به مسلمانان معرفی کردند مانند ما که یونانی ها را به آنان معرفی کردیم. ابوریحان نیز چهره شاخصی در علومی نظیر دین شناسی مقایسه ای بود اما راه وی را کسی ادامه نداد. مقصودم این نیست که اصلا دستاوردهای نوین در علم نداشتیم زیرا هنوز هم متون امیدوار کننده و شاخص از گذشته پیدا می شوند. اما واقعیت است که طبق همین متون ما تا قرنها حتی از حصار فسلفه ارسطویی و طب جالینوسی و بقراطی خارج نشده بودیم.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: هیئت ما همان هیئت بطلمیوسی بود، مزخرفاتی که جز خسوف و کسوف اطلاعات مهم دیگری در چنته نداشت. با وجود پیشرفت هایی که در قرون چهارم و پنجم در جغرافیا داشتیم اما واقعیت این است که مجموعه علم نجوم در تمدن اسلامی، در حد تاثیرگذاری اختراع تلسکوپ نیست. مقصودم این سخنان این است که آمار دادن فایده ندارد، بلکه باید ببینیم حرکت و فکر دانشمندان نادر مانند ابوریحان تا چه اندازه در تمدن اسلامی عمومی شد و رواج یافت.
جعفریان با اشاره به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نظام دینی جایی برای تفکر باقی نمی گذارد گفت: «آرامش دوستدار» کتابی با عنوان «امتناع تفکر دینی» نوشت که البته کتابی سیاسی است. وی در این کتاب بیان می کند که در نظام دینی جایی برای تفکر نیست و صرف اینکه متدین باشیم فکری باز نخواهیم داشت. به اعتقاد وی ما متهمیم به جهت اینکه در هزار سال گذشته به دلیل تحکم آرای کلامی و فلسفی که رنگ دینی داشت، تامل جدی در نظام آفرینش نداشتیم زیرا گمان می کردیم که تفکر در نظام آفرینش ممکن است باور دینی ما را متزلزل کند. ما باید برای ادعاهای این نویسنده جواب پیدا کنیم اما به نظرم تا حالا کار جدی برای پیدا کردن این جواب انجام نداده ایم.
وی افزود: ما با تکیه بر تفکر ارسطویی، شناخت کلیات را بهترین نوع شناخت دانستیم و به استقراء توجه نکردیم. مقصودم این است که ما باید پاسخ این ابهام را بدهیم که بحث امتناع ما از تفکر به چه شکل بوده است. البته این کتاب برخوردی کاملا سیاسی داشت زیرا به هرحال افراد متدینی نیز بودند که راه را برای تفکر باز کردند.
جعفریان در بخش دیگری از سخنانش گفت: حمله غزالی به تحصیل علم، استدلال و همچنین ترویج تصوف از سوی دیگر کمتر از حمله مغول به ما ضربه نزد. فلسفه صدرایی در معرفت شناسی بر مساله وجود ذهنی تاکید می کند، اما تاکید بر این مساله هیچ مشکلی را حل نمی کند. شاید بر من خرده بگیرند که فلسفه صدرایی را نمی شناسم اما به هر حال برخی مسایل بدیهی است. معرفت شناسی صدرایی ما را در مواجهه با دنیا و در واقع نمایی تفکر کمک نمی کند.
وی افزود: ما تا پیش از اینکه دکارت بحث معرفت شناسی خود را مطرح کند خواب بودیم، تا پیش از آن جز بحث وجود به هیچ بخشی از معرفت شناسی توجه نکرده بودیم. ما تازه حدود پنجاه سال پیش بحث گفتمانی مانند هرمنوتیک را مورد توجه قرار دادیم و اکنون بر سر فهم و نقد آن مسابقه گذاشته ایم. بیندیشیم شرقی و غربی کردن علوم به ابهامات ما پاسخ می دهند؟
جعفریان با اشاره به بومی سازی علم گفت: این بحث جای صحبت و تامل دارد. چندین سال پیش مرکزی در قم با هدف بومی سازی علوم تاسیس شد که سعی در اسلامی کردن فیزیک و شیمی داشت! یادم هست که عده ای به طنز بحث تراکتورسازی اسلامی را هم مطرح می کردند. هنوز هم این مباحث جریان دارند. باید با خود بیندیشیم که با شرقی و غربی کردن علوم ابهامات ما درباره علم حل شدند یا به ابهامات اضافه شد.
وی تاکید کرد: مردم منتظر نمی مانند تا ما علوم مخصوص خودمان را در دانشگاه ها تولید کنیم، آنها اگر به علمی نیاز داشته باشند از زیر سنگ هم که شده آن را کسب می کنند. علمی که همراه با آبادانی باشد نداشتیم.
جعفریان در ادامه گفت: باید ببینیم چرا انقلاب علمی در تمدن اسلامی اتفاق نیفتاد. متون قدیمی مزخرف را در دوره های طولانی تدریس کردیم و علمی که همراه با آبادانی و عمران باشد را نداشتیم. ما در سی سال گذشته هیچ توجهی به معرفت شناسی و تاریخ علم نداشتیم و بیشتر کار ما در این حوزه ترجمه است.
وی سپس به کتاب «عجایب المخلوقات» نوشته زکریا بن محمد بن محمود کمونی قزوینی اشاره کرد و گفت: این اثر در قرن ششم که حاصل تمدن اسلامی بود نوشته شد. در آن دوران علوم طبیعی و ریاضی وجهه خود را به دست آورده بودند. این اثر در واقع دایره المعارفی است که در سال 560 هجری قمری نوشته شد. در این اثر یک طبقه بندی او معرفی از علوم ارایه شده است. این کتاب ها نگاه خاصی به مخلوقات و عالم دارند و بسیار هم مورد قبول عام هستند.
جعفریان با اشاره به فراوانی این کتاب ها گفت: نویسنده کتاب «عجایب المخلوقات» خرافات را هم در کتابش بیان کرده است و البته اذعان به خرافات بودن آنها دارد. حیوان شناسی، جواهرشناسی، پزشکی و نجوم بخش های مختلف این کتابند که البته خواندن بسیاری از مطالب آن ما را به تعجب وامی دارد. کتاب دیگری با عنوان «الحیوان» در علم پزشکی در قرن هفتم نوشته شد که حتی یک کلمه از آن به وجهه علمی ندارد. همین کتابها دست مردم می چرخید و منبع معارف آنها می شد. مردم ما عقایدشان را از پای منبر می گیرند نه از مدارس.
وی ادامه داد: این اثر که ما آن را به عنوان نمونه ای از دایره المعارف های آن دوران برگزیده ایم، به لحاظ روشی نیز مشکل دارد و برخی مطالب غیرعلمی را با متصل کردن آنها به احادیث باور می کند. هزار سال پیش شیخ صدوق در پایان «الاعتقادات» بیان می کند که بسیاری از احادیث که مورد استناد اخباری ها بودند پایه و اساس ندارند، اما ما اکنون هنوز هم بسیاری از این احادیث را جزو دین می دانیم.
جعفریان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: مشکل ما این است که فکر می کنیم بحث علم و دین را حل کرده ایم. ما در علوم انسانی بسیار بسته تر عمل کرده ایم و با وجود نگاه شگفتی که به این حوزه داریم هنوز مبانی جامعه را نشناخته ایم. هنوز هم گمان می کنیم در شناخت جامعه باید حتما نگاه دینی داشته باشیم، در حالی که نباید عشق بیش از حد به یک امر مانند دین سبب شود که همه چیز را در قالب آن قرار دهیم. ما هنوز در بحث جوهر و عرض مانده ایم.
وی ادامه داد: ما هنوز در بحث جوهر و عرض مانده ایم و نتوانستیم یک دوچرخه بسازیم. هنوز عده ای پیدا می شوند که سعی دارند بگویند هر یک از علوم توسط پیامبران آغاز شد و برای مثال کشتی سازی با حضرت نوح و خیاطی با فلان پیامبر آغاز شد. برخی ماند نویسنده همین کتاب به دلیل اراداتشان به دین مدام سعی دارند همه چیز را به دین نسبت دهند تا از این طریق دینداری خود را ثابت کرده باشند.

خبرگزاری مهر

 

/ 14 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هورمزد

3-برای بسیاری از رفتارهای مردم همیشه به دنبال دلیل بوده ام...و هر گاه متخصصی در روان شناسی ، جامعه شناسی، حقوق و... دیده ام همیشه پیرامون این موضوع پرسیده ام. یکی از بارزترین هایش هم رانندگی است !اینکه چرا وقتی پشت فرمان می نشینند مزخرف ترین و لمپنانه ترین رفتار را از خود بروز می دهند.چرا وقتی پشت فرمان با تلفن صحبت می کنند کور و کر و خنگ و خر می شوند! شاید برایت جالب باشد اما هر کس که اندک بررسی بر رفتارهای مردمان داشته معتقد است که مشکل از ضریب هوشی و البته هوش هیجانی ایرانی هاست! به از متوسط پایین تر است ! و بر خلاف آنچه که خودمان فکر می کنیم ابدآ ارزش قابل اعتنایی در این امر نداریم.چند روز پیش سعی کردم با جستجو در اینترنت جدولی از میانگین ضریب هوشی کشورها پید کنم که دیدم بععععله ! همگان راست می گویند.و آمارهای بسیاری وجود دارد.

هورمزد

ادامه 3: اول فکر کردم شاید یک سایت دشمنی با ما داشته باشد یا به هر دلیلی غیر معتبر باشد بعد شروع کردم به یافتن سایت های گوناگون با معیار های گوناگون و در تمامشان وضعیتمان خراب بود.. بسیاری از کشورهای افریقایی ، عربی و حتی کشورهایی مثل ازبکستان و تاجیکستان هم از ما بالاتر بودند...بعضی ها که خیلی لطف داشتند و آی کیو ما را حدود 70-75 تخمین می زنند . خلاصه در معتدل ترین حالت 84 هستیم. این سایت یکی از همان سایت هاست: http://www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.html

هورمزد

http://www.iqtestforfree.net/average-IQ-by-country.html این هم یک سایت دیگر. فکر می کنم آمار رسمی اش این باشد که متوسط ضریب هوشی مان 84 است

یک مسلمان ایرانی

سلام اوایل که مطالب وبلاگتان را می خواندم از شما تصویر شخصی را داشتم که هدفش تحقیرو سرکوب قوم ایرانیست ،اما کم کم که بیشتر با عقایدتان آشنا شدم به نظرم رسید هدفتان به قول حمید مصدق"حرف را باید زد، درد را باید گفت" است ومسلما نه ما که هر انسانی تا به معایب خود آکاه نشود ومهمتر اینکه آنها را باور نکند در جهل مرکب ابدالدهر خواهد ماند. به قول شما اینکه در گذشته تمدنی بوده یا نه مهم نیست مهم این است که اکنون چقدر متمدنیم( کاملا کلمات و جملات شما نیست اگه امانت دار خوبی نبودم ببخشید) به قول معروف کسی را که خواب است میتوان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده،هرگز و متأسفانه مردم ما دوست دارند در سکری این می نابود کننده بمانند. ما حرف زدیم دیگران عمل کردند وای کاش تنها در لباس یک ایرانی بودیم متأسفانه مسلمانی را هم بد به نمایش گذاشته ایم.

یک مسلمان ایرانی

روزی شخصی مطلبی را در مورد اسلام بیان کرد که متأسفانه اطلاعاتم در حدی نبود که بتوانم از دینم دفاع کنم به همین خاطر از چند نفر که آکاه به مسایل دینی بودند پرس و جو کردم اما جوابهایشان من نو عی را هم نتوانست قانع کند،اما یکی از آنها با شجاعت گفت:جوابی برای این سؤال ندارم ! به اوگفتم اما این مورد یکی از اساسی ترین سؤالات نسل جوان میباشد چرا به دنبال جواب درست آن نیستید؟ فقط تأسف خورد.

یک مسلمان ایرانی

ناخودآگاه یاد حدیثی از حضرت علی (ع) افتادم! امام بزرگوارمان می فرمایند: هر کس که خویشانش ترکش کنند بیگانگانی اطرافش را فرا خواهند گرفت. اگر ما علوم دینی مان را افزایش ندهیم ادیان و مذاهب دیگری فرزندانمان را خواهد بلعید. روزتان خوش

مکث

چه جالب همه چی رو زیر سوال برد!...نمی دونم ما چرا این قدر تو گذشته موندیم که اصلا برای حالمون حرفی نداریم... واقعا ناراحت کننده است کی قراره درست بشیم! شما خیلی قشنگ تیکه میندازین همون جواب گاو گوسفند و میگم[لبخند]

سحر 2

با سلام ببخشید شما همان پسر ایرونی نیستید که دوربین دستش گرفته بود و از آنهائیکه در ماه رمضان آب میخوردند و یا حجابشان درست نبود عکس میگرفت?

وحید

سلام! آقای جعفریان دوست داره با شلوغبازی توجهات را به خودش جلب کنه! حتما میدونید که به پناهیان هم توهین کرده ! مثل اینکه مدتیه معروف شدن با کمک تخریب دیگران و زیر سوال بردن بعضی مسائل افتاده روی دور! حالا به فرض میخواست بگه امروز را دریابید و مست گذشته نباشید خب میتونست بگه گیریم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل!! گذشتگان مزخرف گفتن هم شد حرف؟!!! ضمنا بطور کلی مگه سطح علمی جهان بشری چقدر بوده ؟ ایرانیها به رشد مسلمانان کمک کردند و ایرانیهای مسلمان به رشد جامعه بشری کمک شایانی کردند اگر دوره قاجار و پهلوی نبود ما از همه جلوتر بودیم! وقتی در این سرزمین از علم و فرهنگ صحبت بوده در تمدن غرب حمام هم نداشتند!! از همه اینها بگذریم در این دوره و زمونه که همه دنیا جمع شدند ملت ما را تحقیر کنند وقت خودزنی است؟؟؟؟!!!

وحید

سلام! آقای جعفریان دوست داره با شلوغبازی توجهات را به خودش جلب کنه! حتما میدونید که به پناهیان هم توهین کرده ! مثل اینکه مدتیه معروف شدن با کمک تخریب دیگران و زیر سوال بردن بعضی مسائل افتاده روی دور! حالا به فرض میخواست بگه امروز را دریابید و مست گذشته نباشید خب میتونست بگه گیریم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل!! گذشتگان مزخرف گفتن هم شد حرف؟!!! ضمنا بطور کلی مگه سطح علمی جهان بشری چقدر بوده ؟ ایرانیها به رشد مسلمانان کمک کردند و ایرانیهای مسلمان به رشد جامعه بشری کمک شایانی کردند اگر دوره قاجار و پهلوی نبود ما از همه جلوتر بودیم! وقتی در این سرزمین از علم و فرهنگ صحبت بوده در تمدن غرب حمام هم نداشتند!! از همه اینها بگذریم در این دوره و زمونه که همه دنیا جمع شدند ملت ما را تحقیر کنند وقت خودزنی است؟؟؟؟!!!