پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

نظم خدايي

   همه قوانين طبيعت از بدو خلقت دنيا وجود داشته ولي انسان در راه كشف آنها آرام آرام در پيش است. بدين معني كه فرايند توليد مثل و يا فتوسنتز از ابتدا موجود بوده و بشر هم با آن سر و كار داشته اما مدت زيادي از كشف اين پديده هاي طبيعي نمي گذرد. اگر به چنين پديده هايي كه در طول اعصار و زمان هايي بس طولاني به فعاليت و پويايي مشغول بودند به دقت توجه كنيد به يك نوع چيدمان خاص ناشي از منبعي واحد پي خواهيد برد.به مصنوعات فوق پيچيده بشري كه بنگريد و آن را با ساده ترين مخلوق طبيعي مقايسه كنيد به نتيجه اي نمي رسيد جز اينكه آن صنع بشر بازيچه اي بيش نيست. خاطر نشان مي كنم كه در اينجا بحث مقايسه خلق بشر با خالق يكتا نيست بلكه مجالي است براي نظاره و تفحص در هر دو نوع نظم و ساختار. ساختارهاي انساني چون به صورت علم براي ديگران تعريف مي شوند از پيچيدگي چنداني در واحد كل برخوردار نيستند چراكه كل اين جريان را مي توان به انتقال داده ها و علوم از فرد به فرد تعبير كرد. در مخلوقات ديگر نيازي به اين پروسه نيست چون اين مخلوقات به قدري پويا، دقيق و استادانه پايه ريزي شده اند كه براي مدتي محدود بوجود نيامده اند و در بدو خلقت در كمالند و طول دوره خود را كه چه بسا لايتناهي باشد به بهترين نحو سپري مي كنند بدون نياز به متصدي و غيره. اگر واقعا به علوم علاقمند باشيد و به آن عشق بورزيد در طي فعاليت علمي خود (در هر زمينه اي) حتما به نكاتي در آن زمينه پي خواهيد برد. نكاتي كه انسان را به منبعي از دانش و شعور فراوان رهنمون مي كند. در مثال جزء مي توان به ساختارهاي حياتي موجودات اشاره كرد. مثلا يک سلول زنده. اين همه فعل و انفعال در كوچكترين فضاي ممكن، با اين دقت، با اين كيفيت جدا تحسين بر انگيز است. اگر باز هم دقت كنيد مي بينيد كه اكثر پديده ها به هم وابسته هستند و پديده اي به طور مستقل عمل نميكند. در يك ساختار يكپارچه و يكسو. شايد يك سلول در زير ميكروسكوپ زيبايي يك ميكرو چيپ ميكروسكپي را نداشته باشد، شايد فرم عجيب و غريب بعضي جوارح در برابر ربوتهاي شكيل مضحك بنظر برسند  و يا بي نظمي ظاهري يا بي قوارگي در برخي چيزها (مثلا درخت) در برابر دستگاههاي مكعب مستطيل امروزي زننده باشد ولي قطع بدانيد كه آن چيز به بهترين فرم ممكن خلق شده است. نظاره بر مخلوقات خدا، كنكاش و بررسي در علوم و طبيعت همه و همه تنها وسيله و راهي است براي سعادت انسان. سعادتي واقعي مبعوث از ذات پروردگار عالم. خوشبختي از دو منظر. اول براي رفاه بيشتر بر روي زمين دوم رسيدن به كمال انساني و شناخت خود و خداي عزوجل.  

      

   + سعید ; ۱:۱٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٢/٦/٥
comment نظرات ()