پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

مولف باشيد تا وسيله نباشيد

   اگر مولف نباشيد ارزش شما در حد يك وسيله كاهش پيدا خواهد كرد. اگر تنها و تنها به يك وجه از وجود پيچيده و عميقتان بپردازيد ضرر ميكنيد. اگر تك بعدي و انعطاف ناپذير باشيد محكوم به شكستيد، اگر صرفا عقل مدار باشيد، اگر بالكل احساسي باشيد، اگر تنها شنونده و حافظ بي چون و چرا باشيد به همان اندازه در معرض خطر شرارتهاي دنيوي قرار داريد. وسوسه شيطان، ظواهر دنيا، دروغها و دو رويي ها چاههاي تاريك و گاه غير قابل بازگشتي هستند كه تنها راه شناخت آنها استفاده همه جانبه و متعادل از تمامي آنهاست. برايند آنها ميشود شخصيت شما. در اين موارد بسيار نقل شده و كماكان دغدغه بسياري از تئوريسينها است. هر كسي از ديد خود براي ديگري فرمول و مكتب ارائه ميدهد غافل از آنكه تنها يك دارو براي التيام تمام امراض وجود ندارد. عقل چراغ راه خودشناسي است ولي كافي نيست. حس روحي و متافيزيك (انرژي) به راحتي اشتباه مي كنند و عام و مطمئن نيستند ولي در راه شناخت موثر است، حس جسمي محدود است ولي براي فهم و ايجاد رابطه لازم است. اگر با اختلاط و بكارگيري مناسب همگي آنها بتوانيد يك انسان مولف شويد نه وسيله ميشويد، نه مصرف كننده مي مانيد و نه گمراه ميشويد.  

 

                                                                    

   + سعید ; ۱:۳۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳۸٢/٥/۳۱
comment نظرات ()