پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

هيچ وقت براي تحول دير نيستخيلي اشخاص هستند كه با همسن و سالان خود مشكل دارند، اما به راحتي با پيرها و مسن ترها ارتباط برقرار مي كنند. محققان به تازگي دريافته اند اين گرايش به مصاحبت با مسن تر ها حاكي از رشد شخصيتي است كه مسن ترها بر اثر ساليان عمر پيدا مي كنند و ديگران مي توانند بدون احساس ناراحتي يا ترديد با آنها ارتباط برقرار كنند. محققان امريكايي دريافته اند شخصيت اشخاص با گذر ساليان تغيير مي كند و در اكثر موارد بهبود پيدا مي يابد، به گونه اي كه مردم با افزايش سن مهربانتر و گشاده دست تر مي شوند. پيش تر برخي دانشمندان مدعي بودند به دلايل ژنتيكي، خصوصيات شخصيتي انسان در اوايل دوره بلوغ تثبيت مي شود و شخصيت اشخاص عمدتا با پاگذاشتن به سن سي سالگي تثبيت مي شود و پس از آن تغيير نمي كند در حالي كه مطالعه اخير بر نتايج متفاوتي دلالت دارد. پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با مطالعه بيش از 132 هزار مورد در محدوده سني 21 تا 60 ساله به اين نتايج دست يافته اند. اين پژوهشگران با ارزيابي پنج بخش اصلي شخصيتي انسان كه شامل وظيفه شناسي يا وجدان، خوش رويي، ميزان اضطراب، صراحت فكري و برون گرايي است، از طريق آزمون تستي در اينترنت به اين حقيقت رسيده اند كه انسانها با افزايش عمر، به ويژه در فاصله بيست تا سي سالگي، وظيفه شناس تر مي شوند، در حالي كه گذر عمر انسان را منظم تر و منضبط تر مي كند. همچنين اين تيم تحقيقاتي متوجه شده اند اضطراب زنان با افزايش سن كاهش پيدا مي كند اما در مردان ثابت مي ماند. اين نشان مي دهد شخصيت زنان با افزايش عمر ثبات بيشتري مي يابد. اين مطالعه همچنين روشن مي سازد با افزايش عمر از صراحت تفكر مردان و زنان كاسته مي شود. اين محققان معتقدند شخصيت انسان به سادگي مي تواند متحول شود و افزايش سن به تنهايي تاثيري بر اين مقوله ندارد. آنان مي گويند عوامل گوناگوني در شخصيت اشخاص تاثير مي گذارد كه از جمله مي توان به تاثير ژن ها و تجارب شخصي در زندگي اشاره كرد.   + سعید ; ۱:٥۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٢/۳/٧
comment نظرات ()