پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

شصت و هشتمين زاد روز فروغ فرخزاد

p style="text-align: center">


((خواهر))

خيز از جا، پي آزادي خويش
خواهر من، ز چه رو خاموشي

خيز از جاي كه بايد زين پس
خون مردان ستمگر نوشي

كن طلب حق خود اي خواهر من
از كساني كه ضعيفت خوانند

از كساني كه به صد حيله و فن
گوشه خانه ترا بنشانند

تا به كي در حرم شهوت مرد
مايه عشرت و لذت بودن

تا به كي همچو كنيزي بدبخت
سر مغرور به پايين سودن

بايد اين ناله خشم آلودت
بي گمان نعره و فرياد شود

بايد اين بند گران پاره كني
تا ترا زندگي آزاد كني

خيز از جاي و بكن ريشه ظلم
راحتي بخش دل پر خون را

جهد كن جهد كه تأمين كني
بهر آزادي خود قانون را

   + سعید ; ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
comment نظرات ()