پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

ايتس ايتس ايتس الله اكبر الله اكبر


الله اكبر الله اكبر … بوم بووم بوووم بووووم … ايتس ايتس ايتس ايتس …. تيس تيس تيس… ديس ديس ديس… دوبس دوبس دوبس… الله اكبر الله اكبر…
تعجب كرديد؟ من هم تعجب كردم. متني كه بالا خوانديد يكي از آهنگهاي تكنو است با صداي (غار غار) الكس. اين آهنگ با پيش در آمد ((الله اكبر الله اكبر)) شروع شده بعد هم انواع صداهاي الكترونيكي خاص سبك تكنو و خواندن الكس به زبان آلماني و بعد زمينه محو ميان موسيقي دوباره ((الله اكبر الله اكبر)) و دوباره بوم، ديس، اوپس و اتمام كار.
اين هم آهنگي براي بچه هاي باخدا و مخلص كه هيچ وقت خدا رو فراموش نمي كنن و مي دونن كه خدا از همه كس و همه چيز بزرگتر و تواناتره. اين آهنگ ويژه مسلمانان و توسط يك عده ناشناس سفارش داده شده است.
احتمالا ((بشتابيد به سوي نماز (حي علي الصلوه) )) نام آلبوم آينده خواهد بود. پس منتظر باشيد كه از اين به بعد از بلندگوهاي مساجد تكنوي اسلامي بشنويد!

   + سعید ; ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱٦
comment نظرات ()