پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

دور انديشي

همانا شخص دور انديش كسي است كه همه مشغوليت او به خودش بوده (نه ديگران) و تمام هم و غم او براي (حفظ) دينش و تمام جديت و تلاش او براي (آباداني) آخرتش باشد.

يعني بهترين دورانديشي و آينده نگري، آن است كه انسان به جاي عيب جويي و مشغول شدن به امور ديگران، به خود مشغول بوده و همواره، در پي رفع عيب خود باشد. و همچنين با توجه به اين كه شيطان درون و بيرون و تمام شيطانهاي انسي و جني، به اندازه كافي او را به سمت بي ديني سوق مي دهند، سزاوار است كه شخص دورانديش تمام هم و غم خود را، متوجه حفظ دين و ديانت كند. و همچنين همه تلاش و جديت خود را، در مسير آباداني آخرتش قرار دهد. چرا كه آن مقدار از مال و مقام و فرزند و امكانات دنيوي كه براي انسان مقرر شده است، خواسته يا ناخواسته به او خواهد رسيد. ولي آن چه كه نياز به تلاش و كوشش دارد، آخرت آباد و موفق است. البته لازم به تذكر است كه اشتغال به امور دنيوي در حد معقول و طبق ضوابط شرعي، هيچ گونه منافاتي با سعي و تلاش در مسير آخرت ندارد.

   + سعید ; ۱:٠٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۱/٩/۱۳
comment نظرات ()