پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

يک اعتراف هولناک


خدايا مراببخش!
ای دوستان! ای ايران! ای فلک مرا ببخشيد!
مرا اغفال کردند. با ترفند و مکر عقل از ما زدودند و ما را در کام تلخ استکبار کشاندند. آخر چرا اين کار را با من کرديد؟ آخر چرا من؟
اينها توطئه ای بيش نبوده! من مطمئنم. آن هم توطئه ای که توسط عمال داخلی و آن هم مادر من به انجام رسيد!
آخر چرا مادر؟ چرا در آن شب کذايي آن سالاد کذايی را درست کردی؟ آخر بين اين همه سالاد در اين دنيای پهناور وجود دارد آنوقت يک راست می روی سراغ...

...سالاد آمريکايی؟

   + سعید ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۱/٧/۱
comment نظرات ()