پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

دومین و سومین دلیل اینشتین در اثبات عدم کارآیی عقل در شرع


2) عقل و تعقل تا آنجا انسان را پیش می برند که آن مبحث قابل احاطه ی قوای فیزیکی
عقل باشد. وچه بسا دستورهای(=احکام) شریعت/ بعد یا ابعادی متافیزیکی داشته باشند که
اصلا"عقل نمیتواند(حتی)آنها را تصورکند/ چه رسد به اینکه برآنها احاطه یافته وبشناسد.
آیا فلاسفه...که به عقل خودشان مباحث متافیزیکی را می پیمایند و خیالاتی به هم میبافند/
میخواهند فیزیک را بر متافیزیک/ محدود را بر نامحدود احاطه دهند؟؟!! {.......} این هم
نوعی تعقل است ولی از نوع احمقانه و زورگویانه ی آن!! انتظار بیش از اندازه از عقل
داشتن موجب خنده آور و احمقانه شدن نظرات فلاسفه میشود و من(=اینشتین) از آن(نوع
تعقل) فراری هستم!


3) ما عاقلها از رتق و فتق و رسیدگی ومدیریت عقلانی خانه ی کوچک خودمان نیزعاجز
و درمانده هستیم!! بارها تصمیماتی گرفته ایم/تدبیراتی نموده ایم وکلی برآنها تاکید داشته ایم
و(پس از مدتی) ناگهان غلط بودنش را فهمیده ایم و معایب مخفی استدلالاتمان بتدریج برای
ما آشکار واثبات شده است ! پس عقل ضعیفی که در ادای وظایف روزمره و طبیعی خود
نیز اینهمه خطا میکند کجا بکار فهم دستورهای(=احکام) دین یا ماوراء طبیعت خواهد آمد؟
حقیقتا" که انتظاری اینچنین از عقل داشتن و اتکاء برآن بسیار مضحک و پوچ است!......

 

 بزرگنمایی

   + سعید ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۸
comment نظرات ()

عکسهای ايرانی

گل و ديوار

بزرگنمایی

   + سعید ; ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۱
comment نظرات ()

بهار ايراني

اين عكس را يك هفته پيش در كنار جاده گرفتم. براي خود من جالب بود كه وسط آن دشت بزرگ يك تك درخت قرار گرفته باشد. هواي خوبي هم بود. طبيعت زيباست...

بهار ايراني

 بزرگنمایی

   + سعید ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/٤
comment نظرات ()