پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

Sale khoubi dashte bashid

baraye hamatou sale khobi arezo mikunam.


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

   + سعید ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
comment نظرات ()

واژگان تات و تاتي

 

ايران سرزميني است كه از ديدگاه نمادهاي تمدن و فرهنگ كم نظير و حتي بي نظير است. يكي از اين نمادهاي فرهنگي و شايد مهمترين آنها زبان و ادبيات كهن آن است كه همواره بر تارك ادبيات جهان درخشيده است.

 از ويژگيهاي مهم فرهنگي ايران پهناور، گوناگوني قومي و به تبع آن گوناگوني نمادهاي فرهنگي از جمله زبان اين اقوام است. رايج بودن گويش‌هاي گوناگون و زيبا هم چون كردي، لري، گيلكي، مازندراني، تاتي، و بسياري گويش‌هاي ديگر نشان از قدمت وتنوع بافت فرهنگي ايران دارد.

يكي از زبان‌هاي باستاني و كهن ايران كه پيشينه اي بلند در تاريخ ايران و اقوام ايراني دارد زباني است كه امروزه تاتي خوانده مي شود.

در نوشتارهايي، كوشش خواهد شد تا با ارائه اطلاعاتي درباره تاتي، تصوير روشني از چگونگي اين زبان در طول تاريخ و دلايل فراز و فرود آن و نيز شرايط و جايگاه كنوني آن فراروي علاقمندان به فرهنگ و زبان سرزمين ايران به ويژه تات زبانان قرار دهد.

به دليل گسترده بودن موضوعاتي كه درباره يك زبان و ادبيات مي توان به آنها پرداخت از يك سو و اهميت نگرش جامع تر و ژرف تر به هر بخش از بررسي‌هاي مربوط به زبان تاتي، لازم است گفتارهاي تخصصي و ويژه‌اي درباره‌ي اين زبان ارايه گردد.

واژگان تات و تاتي

واژه‌هاي تات و تاتي داستان درازي دارند و ديدگاه‌هاي گوناگون و گاه متضادي براي آن بيان شده است. شرق شناسان درباره ريشه‌ها و معاني آن بسيار سخن گفته اند ولي آنچه مسلم است تاتي يك زبان است و اگر چه امروزه از گستردگي آن كاسته شده است اما ساليان درازي در بسياري از مناطق ايران پهناور فرمانروايي داشته و هنوز هم به حيات خود در پهنه تاريخ اين سرزمين ادامه مي دهد.

·     پروفسور ماركوارت آلماني واژه تات را مركب از دو واژه مي داند،تات به معني زيردست و چيك كه ادات تصغير در زبان تركي است بنابراين مفهوم كلي آن را زيردست كوچك بيان كرده و اضافه مي نمايد كه تركان پس از غلبه بر بوميان ايراني (در مناطق تحت سيطره خود) آن را به مردم زيردست خود اطلاق مي كردند.

·      در نوشته‌هاي بسياري از پيشينيان  همه جا تات، تاجيك، تاچيك و تازيك به معني غير ترك و ايراني به كار رفته است. چنان كه در ديوان لغات الترك كاشغري (466 ه ق) واژه ي تات معادل (الفارسيه) گرفته شده و تت به معناي ايراني و پارسي آمده است.

·          در كتاب طبقات ناصري (657 ه ق) واژه تات به معني تازيك و تاجيك و براي فارسي زبانان به كار رفته است.

·          در لغت نامه علامه دهخدا آمده است:

·     اگر از هر فرد روستايي يا ايلات آذربايجان بپرسيد  تات يعني چه ؟ بي درنگ جواب مي دهد: تات يعني تخته قاپو و آبادي نشين، پس به طور كلي مي توان به اين نتيجه رسيد كه تات كلمه يي بوده به جاي تاجيك كه لااقل از ده قرن پيش از طرف تركان (بي سواد و مال دار و بيابان گرد) زردپوست مناطق اورال به ايرانيان (دانشمند و كشاورز و شهرنشين) اطلاق شده است و زبان تاتي نيز به لهجه‌هاي مختلف زبان ايراني گفته مي شده كه تات‌ها بر آن سخن مي گويند

·     در دايرة المعارف فارسي كه زير نظر مرحوم دكتر غلامحسين مصاحب گردآوري شده،آمده است: تات لفظي است تركي و به معني عناصر خارجي سرزمين تركان به كار رفته است، اين لفظ در كتيبه‌هاي  اورخون  نيز آمده و موارد استعمال آن تاريخي پيچيده دارد و در اين سير تاريخي تغييراتي در آن راه يافته مثلا به ملل تحت استيلاي تركان و بالاخص در دوره استيلاي تركان بر ايرانيان، به ايرانيان اطلاق شده است.

·     مرحوم محيط طباطبايي در كتاب  تاجيكان در مسير تاريخ، در زمينه ي تفاوت دو واژه ي تات و تاجيك مي نويسد:

تفاوت مفهوم اين دو واژه در موارد استعمال آن‌ها مي باشد كه تات غالبا در تعريف يا شناسايي ايرانياني به كار رفته است كه زبان تركي نمي دانستند در صورتي كه تاجيك به ايرانياني گفته مي شد كه به زبان فارسي سخن مي گفته اند.  به عبارت ديگر تات مترادف با بدل نام ايراني است كه ملت متمدن قديمي را در اين منطقه تشكيل مي داده اند ولي هرگز قومي و ملتي در تاريخ سه هزار سال گذشته در گذرگاه زمان و مكان به نام تاجيك وجود نداشته است كه بيرون از قلمرو و وجود ايران، كيان مستقلي داشته باشد. بلكه تاجيك صفتي براي ايراني فارسي زبان بوده و بر غير ايراني اطلاق نمي شده است.

·     واژه تات در اوستا در قالب پساوند آمده است به عنوان مثال مي توان به كلمات مركب خرداد و امرداد اشاره كرد كه در اوستا به صورت هئورتات و امرتات بيان شده است و يا واژه‌هاي ديگري همچون ارش تات به معني راستي، دروتات به معني درستي، اوپرتات به معني برتري، رسس تات به معني عدل و داد و... كه به گفته برخي صاحب نظران  واژه تات تغيير يافته ي واژه داد است و به معني عدالت و دادگري.

·          جلال الدين رومي (مولوي) در بيتي از ملمعات خود سروده است:

    گر تات ساك و گر روم ساك و گر تورك                            زبان بي زباني را بياموز

در اين بيت با توجه به برجستگي اقوام روم و ترك و ايراني  در آن زمان، مولانا خواسته است كه با بيان هر سه قوم، مخاطبان پيام خود را (كه در مصرع دوم آمده است) عام مشمول نمايد كه به روشني مي توان كاربرد واژه تات را به معناي عام ايراني استنباط كرد.

·          در قفقاز آن بخش از ايرانياني را كه هنوز به  فارسي تكلم مي كنند تات مي گويند.

يحيي ذكاء دركتاب جستاري درباره زبان مردم آذربايجان مي نويسد:

«‌‌‌... و اما درباره تات‌ها و زبان تاتي بايد گفت كه در پيرامون همدان و قزوين و كرانه‌هاي سفيدرود و مازندران شرقي و تالش و آذربايجان و نيز بيرون از ايران در افغانستان و قفقاز.تيره‌هايي از مردم هستند كه خود را تات   مي نامند و زبانشان نيز تاتي خوانده مي شود».

·          علي عبدلي در كتاب ادبيات تات و تالش آورده است:

«‌‌‌تات نامي است كه به بخش گسترده يي از جامعه ايران بزرگ اطلاق شده است. تات‌ها نه يك قوم و نه يك طايفه و ايل اند بلكه جماعات مختلفي از ايراني زبانان هستند كه اطلس پراكندگي  آن‌ها از داغستان و شيروان و آذربايجان و قزوين و زنجان تا سمنان و خراسان را در بر مي گيرد. زباني كه جماعات موسوم به تات به آن سخن مي گويند آن چنان متنوع و متفاوت است كه با وجود ايراني يودن و وجوه مشترك فراواني كه دارند به عنوان لهجه‌هاي مرتبط به هم در زير عنوان يك زبان واحد قرار نمي گيرند به عنوان مثال لهجه‌هايي كه تات‌هاي بخش جرگلان بجنورد و برخي روستاهاي خط مرزي تركمنستان به آن سخن مي گويند با لهجه‌هاي تات‌هاي تاكستان. بلوك زهرا و رامند از يك طرف و تاتي مرند و خلخال از طرف ديگر و همه اينها با تاتي قفقاز همان قدر متفاوتند.»

·          ملك الشعراي بهار در سبك شناسي (جلد سوم) مي نويسد:

«‌‌ايرانيان از قديم به مردم اجنبي تاچيك و تازيك مي گفته اند چنان كه يونانيان، بربران و اعراب عجمي را عجم گويند. اين لفظ در زبان دري تازه (تازي) تلفظ شده و رفته رفته خاص اعراب گرديد ولي در توران و ماوراء النهر، لهجه قديم باقي ماند و به اجانب تاچيك مي گفتند و بعد از اختلاط تركان آلتايي با فارسي زبانان آن سامان لفظ تاجيك به همان معني داخل زبان تركي شد و فارسي زبان را تاچيك خواندند و اين كلمه بر فارسيان اطلاق گرديد و ترك و تاچيك گفته شد.»

·     مردم كرانه ي جنوبي رودارس، مردمي را كه از پل خدآفرين  به آن سو (دشت مغان و آستارا) نشيمن دارند يا آن كه به زبان تركي سخن مي گويند كرد و از پل به اين سو (جلفا و ماكو) را تات مي نامند.

·          قشقايي‌هايي كه به تركي سخن مي گويند مردم فارس زبان را تات اطلاق مي كنند.

·     دسته اي ديگر از پژوهشگران تات و تاجيك و تازيك را هم ريشه دانسته و آن را به واژه طايي نسبت مي دهند چرا كه ايرانيان از ديرباز قبيله ي طي را كه از مردم يمن بودند، پيش و بيش از ديگر اعراب مي شناختند و با آنان رفت و آمد و داد و ستد داشتند و آنها را تاژ و تازيك مي ناميدند چنان كه يونانيان و روميان همه ايرانيان را پارس يا فرس (كه نام تيره اي از آنان بود) مي خواندند.

·          در كتاب تات نشين‌هاي بلوك زهرا تاليف زنده ياد جلال آل احمد آمده است:

افسانه يي در افواه مردم سگزآباد (از توابع بويين زهراي قزوين) است بدين مضمون كه در زمان‌هاي خيلي قديم پادشاهي خونخوار كه به ويرانگري و مردم كشي شهرت داشته و نامش تات بوده است به حوالي بلوك زهرا و خمسه مي رسد كه علامت روي كلاه خود او و اطرافيانش دو شاخ بوده است. اهالي و بوميان حقه اي سوار مي كنند و هر كدام كلاهي از آن نوع و شكل براي خود مي سازند و با هدايا و قرباني‌ها به پيشباز مي روند و به اين صورت از خرابي و كشتار نجات  مي يابند و كم كم آن پادشاه افسانه اي در منطقه سكني گزيده و مستقر مي شود و زبان مردم نيز به نام همان پادشاه نام تات مي گيرد.

·     در افسانه‌ها و مثل‌هاي مردم ترك زبان تبريز، تات به معني مرد دانا، با سواد و صاحب كتاب   (در زماني كه داشتن سواد و اهل كتاب بودن نادر بوده است) به كار رفته است:

بو  سوز هيچ تاتن كيتا بنده يوخدور

اين سخن در كتاب هيچ تاتي نيز وجود ندارد.

·          تركمن‌هاي ماوراي خزر تات را درباره تاجيك‌هاي ايراني الاصل به كار مي برند.

·     برخي ديگر از دانشمندان نيز تات را يك واژه ايراني دانسته اما مي گويند كه تات و تاجيك و تازيك از يك ريشه بوده و هر سه به معني بيگانه و مردم غير ايراني (انيران) است و ايرانيان اصيل بيگانگان را تاچيك و تازيك مي گفته اند.

·          دياكونوف در كتاب خود وقتي به بحث زبان شناسي مادها مي رسد مي نويسد:

هنوز هم تات‌ها و تالش‌ها و گيلك‌ها و مازندراني‌ها به لهجه‌هايي سخن مي گويند كه خود بقايايي از زبان هند و اروپايي مي باشد كه در آغاز زبان ماد شرقي بوده است. امتياز ويژه ي اين لهجه‌ها كهنگي و مهجوري تركيب اصوات است كه در بسياري از موارد با زبان فارسي تفاوت داشته و با مادي و پارتي و اوستايي شباهت دارد. بدين سان اگر تات‌ها و تالش‌ها را مادهايي بشماريم كه به عنف پارسي شده اند كاملا راه را به خطا پيموده ايم.

·          دكتر يار شاطر نيز در تاييد هم ساني زبان تاتي و مادي مي گويد:

در نواحي شمال غربي ايران زبان رايج اكثر ايرانيان تركي است ولي در گوشه و كنار اين نواحي هنوز گروه‌هايي هستند كه به زبان كهن تر اين سامان سخن مي گويند. غالب اين زبان‌ها با وجود اهميتي كه دارند هنوز انتشار نيافته اند. اينجانب طي چند سال گذشته در ضمن جست و جويي كه براي يافتن بازمانده‌هاي زبان ايراني در سرزمين قديم ماد در پيش گرفته بودم موفق شدم به عده اي از اين زبان‌ها دسترسي پيدا كنم و آن‌ها را ضبط نمايم. اين زبان‌ها در سرزميني كه ميان رود ارس در شمال و سمنان و سنگسر در شرق و حدود ساوه و همدان در جنوب و مغرب گسترده است، پراكنده اند و با يكديگر رابطه اي قومي دارند و اكثر آنها را مي توان از يك گروه به شمار آورد از آجا كه سرزمين اين زبان‌ها در ماد قديم قرار دارد و قواعد صوتي و دستوري آنها نيز منافي با آن چه در زبان مادها مي دانيم نيست ، به جا خواهد بود اكثر اين زبان‌ها را به عوض تاتي كه نارساست و ظاهرا ترك زبانان مصطلح كرده اند مادي بخوانيم.

·          در برخي نوشته‌ها آمده است:

تات در زبان تركي مصغر شده كلمه تانغوت است كه به معني خارجي و بيگانه مي باشد. اين واژه پس از حضور تركان در سرزمين‌هاي شرق ايران به ايرانيان تحت تسلط تركان گفته شد و به تدريج با تداوم حضور تركان و گسترش مناطق تحت سيطره آنان، اين واژه نيز معناي وسيع تر گرفت و معادل ايرانيان (به معناي عام) به كار رفت.

 

   + سعید ; ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
comment نظرات ()

خصوصيات سنگها و نامشان

* در چه ساعات يا روزهايى گرفتن اين انرژى از سنگها مناسب تر است؟ و اصلاً چه نوع سنگهايى روى ما تأثيرگذار هستند؟
* در اين زمان چه بايد كرد؟
* با چه چيزى مى شود سنگها را پاك و شارژ كرد؟
* بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى است.اين كار را چگونه بايد انجام داد؟* چه سنگى براى كارهاى فكرى و تقويت اعصاب مناسب است؟
* چه سنگى در درمان نگرانى ها و در مشكلات روحى به ما كمك مى كند؟
* براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟
* چه سنگى غرور و حسادت را از بين مى برد؟
* در درمان بيمارى هاى پوستى چه سنگى مفيد است؟
* براى تقويت صفت هاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟
* چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت حواس مفيد است؟
* آيا سنگى وجود دارد كه غصه را از انسان دور كند؟
* چه سنگى انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى كند؟
* سنگى وجود دارد كه باعث خوش شانسى شود؟

* سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى هايى مؤثر است؟
* عقيق چه خاصيتى دارد؟
* فيروزه از قديم الايام در بين ما ايرانيان جايگاه ويژه اى داشته است از خاصيت هاى درمانى اين سنگ چیست؟
* مرواريد نيز سنگى است كه مورد پسند اكثر خانمها است در اين مورد هم توضيح دهيد.
* لاجورد چه خاصيتى دارد؟
* ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟
* سنگ كهربا چه خاصيتى دارد؟
* سنگى كه باعث افزايش عشق و محبت باشد، وجود دارد؟
* ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟
* در مورد زمرد چه خاصيتى دارد؟

* در چه ساعات يا روزهايى گرفتن اين انرژى از سنگها مناسب تر است؟ و اصلاً چه نوع سنگهايى روى ما تأثيرگذار هستند؟
- اين كار منطق و عقل نمى طلبد، بلكه بايد اشخاص دريچه هاى قلب خود را باز بگذارند و به خود اين فرصت را بدهند تا آن خود برترشان سنگى را كه در يك لحظه بخصوص به آن احساس نياز مى كنند، انتخاب كند. با اطمينان مى گويم كه اين كار شدنى است و سنگ شما را انتخاب مى كند. اگر در اين مورد شك داريد يا در مورد چند سنگ ترديد مى كنيد، آنها را در دستان خود قرار دهيد، آنگاه متوجه خواهيد شد كه با گرم شدن يكى از آنها، سنگ نسبت به شما واكنش مناسب نشان داده است.

* در اين زمان چه بايد كرد؟
- بايد سنگ را بشوييد و آن را از ناخالصى ها پاك كنيد. گاهى اوقات سنگى در اختيار شما قرار مى گيرد تا شما بتوانيد از آن انرژى بگيريد. شايد اين سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصى بوده كه دچار بيمارى و ناراحتى خاص بوده است. اين سنگ از نظر فيزيكى به شما آسيب نمى رساند، ولى امكان دارد كه افكار پريشان و انرژى منفى شخص قبلى را همراه داشته باشد و آن انرژى منفى شما را آزار دهد. بنابراين بايد سنگها را پاك كرد.


* با چه چيزى مى شود سنگها را پاك و شارژ كرد؟
- آب، آتش، خاك و نمك دريا از عوامل پاك  كننده سنگ هستند. شما مى توانيد سنگ مورد نظرتان را در حدود ۶ تا ۸ ساعت در آب جارى قرار داده و تميز كنيد يا آن را داخل خاك بگذاريد و سپس آن را بشوييد. گاهى هم مى شود سنگ را روى شعله شمع قرار داد يا اينكه از نمك خشك دريا براى پاك كردن آن استفاده كرد.


* بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى است. اين كار را چگونه بايد انجام داد؟
- پس از پاكسازى سنگ مى توانيد به پشت دراز بكشيد و آرامش بگيريد. مدت زمان مناسب معمولاً ۲۰ دقيقه است. بعد از اتمام اين كار چند دقيقه در همان حالت بايد باقى ماند. بعد سنگ را برداشته و به آرامى بايد بلند شد، سنگ را شست، زيرا انرژى منفى و افكار پريشان كه به سنگ منتقل شده را تخليه كرد.
افراد بر حسب نيازشان مى توانند اين كار را انجام دهند. البته يك نكته را هرگز نبايد از ياد برد و آن اينكه اين كار در مورد تمام سنگها صدق نمى كند، بايد بعضى از سنگها را مستقيماً روى محل درد قرار داد. بعضى از آنها را در آب قرار داد و بعد آب آن را نوشيد.


* بهتر است در مورد خصوصيات سنگها و نامشان بيشتر بگوييد.

چه سنگى براى كارهاى فكرى و تقويت اعصاب مناسب است؟
- سنگ آزوريت (
Azurite) كه به رنگ آبى پررنگ است و سختى اش خيلى كم است. معادن اين سنگ در فرانسه، ايتاليا و آمريكا قرار دارد. اين سنگ را مى توان روى چاكراى پيشانى قرار داد تا باعث باز شدن چشم سوم شود، هرچند كه اين سنگ براى تمام چاكراها مناسب است. اين سنگ براى افرادى كه كارهاى فكرى مى كنند، مفيد است، از جمله دانش آموزان و دانشجويان آن را مى توانند يا روى ميزشان يا در نزديكى محل كارشان قرار دهند.
آندريت تمركز حواس را تقويت مى كند و آگاهى را بالا مى برد و براى كسانى كه مديتيشن (
Meditation) مى كنند، بسيار مناسب است. سيستم مركز عصبى و مفصل را تقويت مى كند و گردش خون را منظم مى سازد. اين سنگ در برابر حرارت حساس است و نبايد بيشتر از يك ساعت در برابر نور خورشيد قرار گيرد.

* براى شارژ آن چه بايد كرد؟
- ماهى يك بار بايد روى آن نمك دريا ماليد و بعد آن را تميز كرد.


* چه سنگى در درمان نگرانى ها و در مشكلات روحى به ما كمك مى كند؟
- آزوريت - مالاكيت (
Azurite - Malachite) كه مثل سنگ قبل حساس و شكننده است و نگهدارى اش هم مثل آن است را بايد روى چاكراى پيشانى قرار داد. اين سنگ مانع نگرانى مى شود و نوسانات خلق و خو را تعديل مى كند. صبورى و نظم را به ما مى آموزد، تقويت كننده مهره ها، ماهيچه ها، عضلات و غده تيموس كه در پايين ترين قسمت گردن قرار دارد، است. در دهان ناراحتى هاى كيسه صفرا، كبد، زخم معده و درمان در مراحل اوليه تأثيرات خوبى نشان داده و به شفاف شدن پوست كمك مى كند.


* براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟
- بله آمازونيت (
Amazonite) كه رنگ آن آبى متمايل به سبز است و براى چاكراى قلب و گلو مناسب است. اين سنگ به متولدين بهمن (دلو) انرژى حياتى مى دهد. اين سنگ را بايد هفته اى يكبار زير آب جارى شست تا شارژ شود. براى دردهاى گردن و كشيدگى عضلات بايد اين سنگ را به صورت دورانى خلاف عقربه هاى ساعت آرام گردانيد. اين سنگ انرژى و تحرك را تقويت مى كند و علاوه بر درمان افسردگى براى زنان باردار مفيد و مؤثر است و شاخه عصبى و مغز را تقويت مى كند.


*  سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى هايى مؤثر است؟
-  آماتيست (
Amethyste) به رنگ بنفش تابنفش ارغوانى است و براى چاكراى تاج سر مناسب است و نشانه متولدين آذر و اسفند و بهمن و شهريور است. كسانى كه بيمارى خونى و ناراحتى هاى لوزالمعده دارند مى توانند اين سنگ را بعد از شست و شوى كامل يك شب در نيم ليتر آب قرار داده و صبح ناشتا آن آب را بنوشند و بعد از استفاده مى توانند آن را يك يا دوبار در ماه در زير آب روان شسته و تخليه كنند. برخى از مردم بر اين باور هستند كه اين سنگ رنگ چهره را روشن و باز كرده و از طاسى سر جلوگيرى مى كند. در زيورهاى مردم مصر و يونان از اين سنگ زياد استفاده مى شد. آماتيست به شخص آرامش، شادى و شجاعت مى بخشد و برطرف كننده مشكلات روانى و استرس است. اين سنگ براى كودكانى كه دچار حملات عصبى يا خشم مى شوند بسيار مؤثر است و برطرف كننده سرگيجه و اختلالات چشمى است


*  چه سنگى غرور و حسادت را از بين مى برد؟
-  الماس (
Diamant) كه در رنگهاى سفيد روشن، قهوه اى مايل به زرد، نارنجى روشن و سياه ديده مى شود و از معادن آفريقاى جنوبى، هند، برزيل، روسيه و استراليا توليد مى شود. اسم الماس از لغت يونانى آداماس گرفته شده و به معناى عشق ابدى و تسخير ناپذيرى است. الماس نشانه متولدين مرداد، دى و فروردين است. اين سنگ روى تمام سيستم بدن تأثير مى گذارد و از به وجود آمدن سنگ كليه، كيسه صفرا و مثانه جلوگيرى مى كند. الماس روى دستگاه گوارش اثر مطلوبى دارد و اعصاب و مغز را نيرو مى دهد، در رفع مسموميت، تقويت چشم، تسكين نقرس و مصونيت بدن تأثير بسزايى دارد. الماس ما را از اشتباهاتى كه مى كنيم آگاه مى كند و غرور و خودخواهى و حس حسادت را تعديل كرده و از بين مى برد. براى درمان بهتر است از سنگ نتراشيده الماس استفاده شود و پس از هر بار استفاده بايد آن را زير آب شسته و زمان كوتاهى در زير نور خورشيد قرار داد.


*  در درمان بيمارى هاى پوستى چه سنگى مفيد است؟
-  اون تورين (
Aventurine) كه رنگ آن تركيبى از خاكسترى، كمرنگ تاشيرى كمرنگ است. اين سنگ مختص چاكراى قلب است. براى درمان بيماريهاى پوستى - آبله و جوشها مؤثر است. اين سنگ را در يك ليوان بيندازيد و بگذاريد يك شب تا صبح در آب بماند سپس پنبه يا گاز را به اين آب آغشته كرده و به محل هاى مورد نظر به صورت ضربه ملايم بزنيد.
 از ماساژ دادن پوست بايد پرهيز شود. اين كار را تا خوب شدن كامل پوست بايد ادامه داد. يكى دوبار آن را در آب جارى بشوييد و چندين ساعت در برابر نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. اين سنگ به متولدين ارديبهشت، تير، آذر تعلق دارد.
اين سنگ علاوه بر آلرژى هاى پوستى - اگزما- آكنه ها براى بيمارى چشمى- ريزش اشك و شوره سر مفيد است. اون تورين باعث گشاده رويى، خونسردى، صبورى، شوخ طبعى و  آرامش است. ارتعاشات اون تورين مشكلات قلبى و عصبى را برطرف مى كند.

 

*  براى تقويت صفت هاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟
-  اوپال (
Opal) با طيف هاى نورى رنگين كمانى كه دارد در رنگهاى گوناگون يافت مى شود. محل كشف آن استراليا، برزيل، مجارستان، چكسلواكى مى باشد. براى چاكراى تاج سر استفاده مى شود. اين سنگ به طلسم خوشبختى معروف است و براى هنرپيشگان و موسيقيدانان مناسب است. اين سنگ متعلق به متولدين فروردين، آبان، آذر و بهمن مى باشد. اوپال براى درمان ناراحتى هاى معده، روده، جريان خون بسيار مفيد است. گلبول هاى قرمز خون را افزايش مى دهد. اوپال سفيد چشم هاى مارا بر زندگى و افكار درونى باز مى كند و باعث تقويت صفت هاى خوب مى شود.


*  چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت حواس مفيد است؟
-   فلورين (
Florine) در رنگهاى سفيد، آبى كمرنگ، سبز، زرد و بنفش يافت مى شود. رنگ آبى روشن آن براى متولدين بهمن و بنفش آن براى متولدين اسفند مناسب است. از فلورين براى چاكراى تاج سر و چاكراى پيشانى مى توان استفاده كرد. قدرت كشش اين سنگ در تمركز بسيار زياد است. اين سنگ احساس و الهام ما را در برابر مسائل زندگى، دوست يابى و مسؤوليت پذيرى تقويت مى كند و يكى از مناسب ترين سنگها براى انجام مديتيشن است و براى تمركز و تقويت حواس بسيار مفيد است و روى افراد مبتلا به سندرم داون يا منگوليسم تأثير بسيار خوبى دارد. براى بيماريهاى استخوانى و عوارض زخم ها مفيد است و بخصوص براى كودكان در حال رشد كه نياز به جذب مواد معدنى و شيميايى غذاها دارند كمك مى كند. اين سنگ را ماهى يك يا دو بار در آب بشوييد و در معرض نور خورشيد قرار دهيد.


*  آيا سنگى وجود دارد كه غصه را از انسان دور كند؟
-  پريدوت (
Peridot) به رنگ سبز يا سبز زيتونى است. متعلق به چاكراى قلب است. به متولدين ماه هاى خرداد و مرداد مربوط است. براى درمان اگزما مى توان چند قطعه سنگ پريدوت را ۱۲ ساعت در يك ليوان روغن فشرده شده خنك (از شب تا صبح) قرار دهيد بعد با يك گاز اين محلول را روى محلهاى مورد نظر بماليد. حتماً دقت كنيد كه پوست را مالش ندهيد. اگر دوست داشته باشيد مى توانيد به جاى روغن زيتون از يك ليوان آب استفاده كنيد. بعد از هر بار استفاده حتماً اين سنگها را در زير جريان آب بشوييد و در معرض خورشيد قرار دهيد. اين سنگ ما را در برابر تأثير ديگران محافظت مى كند و قدرت مبارزه و ايستادگى مى دهد و اندوه و غصه را دور مى كند. داشتن گردنبندى از پريدوت به گردن مانند انرژى محركه اى براى كسانى است كه به زمان اهميت مى دهند. اين سنگ براى ناراحتى هاى قلبى و پوستى و ناراحتى هاى داخلى مؤثر است. بافت ها را اصلاح و استخوان ها را قوى مى كند.


*  عقيق چه خاصيتى دارد؟
-  عقيق (
Agate) يكى از قديمى ترين سنگ هاى شناخته شده و به كار گرفته شده از دوران بسيار كهن تا به امروز است. اين سنگ براى چاكراى خاجى استفاده مى شود كه اگر نارنجى باشد بهتر است. مربوط به متولدين ارديبهشت و آبان است. زمانى كه چشمهايتان خيلى خسته است مى توانيد روى پلكهايتان قطعه اى عقيق قرار داده و به مدت بيست دقيقه در همان حال باقى بمانيد. پس از مصرف عقيق را در آب جارى بشوييد و مى توانيد در اشعه خورشيد نيز قرار دهيد. ارتعاشات منفى را از شما دور مى كند و قدرت بيان را آسان مى كند. اين سنگ براى درمان سر درد، پشت درد، گرفتگى عضلانى، دردهاى كليه، پروستات، روده، كبد، ريه و معده مفيد است.


*  چه سنگى انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى كند؟
-  سيترين (
Citrine) از سبز متمايل به زرد تا زرد متمايل به قهوه اى ديده مى شود. اين سنگ مناسب شبكه خورشيدى است و مربوط به ماه هاى خرداد، ارديبهشت، مرداد و شهريور است.
براى كسانى كه غمگين و افسرده و خشمگين هستند مفيد است، هوشيارى ما را در برابر كوتاهى ها نسبت به خودمان كه باعث آسيب پذيرى مان شده افزايش مى دهد. با حمايت اين سنگ احساس تازه اى نسبت به زندگى پيدا مى كنيم. مشكلات غده اى را تسكين مى دهد و سوخت و ساز بدن را متعادل مى كند و براى دستگاه گوارش خون و تقويت اعصاب مفيد است.


*  سنگى وجود دارد كه باعث خوش شانسى شود؟
-  سنگ ماه (
Moon Stone) به رنگ زرد متمايل به نارنجى است. اين سنگ براى چاكراى دوم استفاده مى شود. اين سنگ براى درمان اختلالات هورمونى خانم ها بسيار مفيد است. در بارورى و ازدياد شير مادر مؤثر است. مادران مى توانند اين سنگ را برگردن آويزند بطورى كه بين دو سينه قرار گيرد و با خود داشته باشند البته در زير تابش قرص كامل سعى كنيد از اين سنگ استفاده نكنيد. از مسافران حمايت مى كند و معتقدند كه اين سنگ شانس مى آورد، براى غدد زنانگى بسيار مفيد است، الهامات و حساسيت را زياد مى كند و براى مديتيشن نيز مناسب است. اين سنگ را با آب بشوييد و در زير تابش نور خورشيد قرار دهيد.


*  فيروزه از قديم الايام در بين ما ايرانيان جايگاه ويژه اى داشته است از خاصيت هاى درمانى اين سنگ بگوييد.
-  فيروزه (
Turquoise) به رنگهاى آبى فيروزه اى، آبى متمايل به سبز در طبيعت يافت مى شود. اين سنگ باعث نشاط و شادى مى شود. اعتماد به نفس را زياد مى كند و انسان را در برابر كابوس ها، خواب هاى آشفته، ارتعاشات منفى و زيان بار حمايت مى كند و به قول برخى طلسم صاحب آن است. اين سنگ براى تمام بيمارى هايى كه در اثر كمبود مواد غذايى ايجاد شده مفيد است و عملكردهاى نادرست كبد- التهابات غدد ريوى- بيماريهاى تنفسى و قلب را اصلاح مى كند. اين سنگ به متولدين اسفند تعلق دارد و مناسب براى چاكراى گلو است. فيروزه را مى توانيد به مدت ده دقيقه بر روى چاكراى كودكانى كه حمام كرده اند قرار دهيد.
فيروزه را از عطر - آب - صابون - روغن و نور خورشيد دور نگه داريد. براى تميز كردن و شارژ آن را داخل نمك دريا قرار دهيد.


*  مرواريد نيز سنگى است كه مورد پسند اكثر خانمها است در اين مورد هم توضيح دهيد.


-  اين سنگ آهكى در داخل صدف شكل مى گيرد. در رنگهاى سفيد - زرد طلايى - خاكسترى - سياه يا صورتى يافت مى شود. گردنبندى از اين سنگ را اگر همراه داشته باشيد شما را در برابر نگون بختى حمايت مى كند. مرواريد نشانه متولدين ماههاى تير، مهر، اسفند و مرواريد سياه متعلق به متولدين دى ماه مى باشد. اين سنگها را محبوس نكنيد چون در خشندگى خود را از دست مى دهند. اين سنگها را يك بار در ماه در نمك خالص دريا تميز كنيد. مرواريد نگرانى و اضطراب را از بين مى برد. مرواريد براى زخم معده- ناراحتى هاى روده- سردرد مفيد است. چشم ها را تقويت مى كند براى تقويت طحال و غدد فوق كليوى مؤثر است كمبود كلسيم را جبران مى كند.


*  لاجورد چه خاصيتى دارد؟
-  لاجورد (
Lapis - Lazwi) از جمله سنگهايى است كه انسان هزاران سال پيش به آن دست يافته و از آن زيورهاى گوناگونى براى خود ساخته است. رنگ آن آبى تيره و به متولدين ماههاى آذر، دى، بهمن و اسفند تعلق دارد. آگاهى ما را بالا مى برد و به عنوان سنگ عشق و دوستى معرفى شده، افسردگى را از بين برده و شادى را جايگزين مى كند، براى فشار خون بالا بسيار خوب است، تب را كاهش مى دهد عمل ريه ها، لنف ها وغده تيروئيد را تقويت مى كند و براى تميز كردن آن بهتر است آن را در نمك خشك دريا قرار دهيد.


*  ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟
-  ياقوت كبود (
Sophir) يكى از سنگهاى مناسب براى مديتيشن است. شما را در تصميماتتان حمايت مى كند. اين سنگ با ارتعاشات خود انرژى صاحبش را تقويت مى كند. ياقوت كبود سنگ عقل، واقعيت و خرد است. اين سنگ را براى از بين بردن بيخوابى كه موجب ناراحتى هاى عصبى مى شود، بايد روى چاكراى پيشانى يا چشم سوم قرار داد. براى بسيارى از بيماريها از جمله ناراحتى هاى پوستى- مو- ناخن سوزش معده و ناراحتى هاى مزمن گوش - فك - سينوسها- تومورها- سرگيجه بسيار مؤثر است. براى كودكانى كه دچار لكنت زبان هستند مى توانند آن را به همراه كلسدوئين (Calcedoine) به گردن خود بياويزند. براى تخليه اين سنگ را در نمك خشك دريا قرار دهيد و در حدود يك ساعت بگذاريد در نور خورشيد شارژ شود. اين سنگ به متولدين ارديبشهت، شهريور، اسفند، آبى تيره آن به آذر و آبى روشن آن به خرداد تعلق دارد.


*  در مورد سنگ كهربا بگوييد.
-  سنگ كهربا (
Ambre) از فسيل صمغ درختان كاج تشكيل مى شود و قدمت آن به ميليونها سال مى رسد. به رنگ زرد و زرد متمايل به قهوه اى عسلى است. آلرژى هايى را كه در اثر عوامل محيط به وجود مى آيد شفا مى دهد. براى دندان درد كودكان و ناراحتى ريشه دندان بزرگ سالان مفيد است و سوخت و ساز بدن را افزايش مى دهد، براى ناراحتى هاى چشم - گوش - گلو - عفونت ها - مجارى تنفسى - زخمها و التهابات پاو زانو مفيد است. كهربا نيروى اراده را افزايش و ما را از نيروهاى خودمان آگاه مى سازد. كهربا سنگ متولدين خرداد، مرداد و شهريور است. به چاكراى شبكه خورشيدى تعلق دارد، براى درمان رماتيسم مى توان اين سنگ را ۱۲ ساعت در داخل يك ليوان آب قرار داده و صبح ناشتا آن را نوشيد.


*  سنگى كه باعث افزايش عشق و محبت باشد، وجود دارد؟
-  كوارتز در رنگهاى سفيد شيشه اى - سفيد با رگه هاى تورمالين سياه- آبى- صورتى- دودى- قرمز يافت مى شوند. كوارتز آبى براى افسردگى و كوارتز دودى رفع نگرانى كرده و ديد صاحبش را نسبت به زندگى مثبت مى كند. اين سنگ براى چاكراى طحال است و مخصوص متولدين دى است.
براى پانكراس - شكم - كليه و اندامهاى جنسى زن و مرد مفيد است. كوارتز قرمز مخصوص چاكراى شبكه خورشيدى و متعلق به متولدين خرداد و مرداد است. نيروى ايمنى بدن را تقويت و براى ناراحتى ريوى مفيد است. كوارتز شيرى از شفافى به تيرگى مى رود.
خستگى را از بين مى برد باعث توازن و هماهنگى در زندگى مى شود، عشق را زياد و عوامل منفى را مى زدايد، تقويت كننده و محرك دستگاه گوارش- سيستم عصبى- غدد و ريه ها و همچنين بافت هاى چربى مى باشد. كوارتز شيرى با قشرى از تور مالين نيروى تازه اى پس از شرايط سخت و ناهنجار به انسان مى دهد.
كسانى كه با دوست يا همسر خود مشكلى دارند اين سنگ را همراه داشته باشند اين سنگ براى قلب وجريان خون مفيد و غدد هورمونى زنان و همچنين مردان را تنظيم مى كند و به درمان ناراحتى هاى استخوانى- زخم ها كمك مى كند.
غم دورى از وطن را از بين مى برد اين سنگ براى هنر پيشگان بسيار مناسب است و افسردگى و ناراحتى هاى روحى را التيام مى دهد.


* ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟
ياقوت قرمز (
Rubis)
فشار خون خيلى پايين را افزايش مى دهد و حالت ناتوانى و ضعف را از بين مى برد. ع
مل متابوليسم بدن را آسان و غدد و اعصاب را تقويت مى كند.
اين سنگ در حالت تمركز موجب پرورش نيروهاى معنوى مى شود. حامى خوبى در برابر انرژى هاى منفى مى باشد.
ياقوت قرمز به متولدين مرداد، فروردين، تير تعلق دارد و براى چاكراى ريشه و قلب استفاده مى شود براى تخليه در آب جارى شسته شود.


* در مورد زمرد بگوييد
(
Emerald) به معنى سبز است كه از كلمه يونانى اسماراگدوس Smaragdos گرفته شده است. زمرد از سنگ هاى قيمتى است رنگ آن سبز است كه هر چه پررنگ تر و درخشانتر باشد گرانبهاتر است در برابر حرارت بيش از ۸۰۰ درجه سانتيگراد رنگ باخته كدر مى شود و امكان شكستن آن بسيار است. اين زمردها تراش مخصوص به خود را دارند كه به آن تراش زمردگونه مى گويند. زمرد هر چه كمرنگ تر، كدرتر و داراى ترك باشد نامرغوبتر است به همين خاطر گاهى آنها را به صورت دامله يا كابوشن و يا گنبدى مى تراشند. از دوران كهن بيشترين ارزش را براى زمرد قائل بوده و رنگ سبز آن را به مزرعه سرسبز تشبيه مى كردند. در گذشته هاى دور افسانه هاى بسيارى درمورد زمرد نوشته اند. معتقد بودند كه اگر قطعه اى از زمرد را در برابر چشمان افعى نگه داريم بازتاب نورى كه از اين سنگ چشمان افعى را كور خواهد كرد و يا اين سنگ خلق و خوى اعتدال به صاحب خود داده و ثروت او را زياد خواهد كرد و يا باعث پيشگيرى از بيمارى ها خواهد بود. از نظر روانى آرامش و اعتدال ايجاد مى كند درباره معادن كلئوپاترا نيز بسيار نوشته اند و يا علاقه رومى ها به اين جواهر و ... و يا اين كه چينى  هاى قديم از خرد و پودر كردن آن در علم پزشكى استفاده مى كردند. امروزه كشفيات ديگرى درباره اين گوهر گرانبها كرده اند و آن اينكه اثر مثبت بر روح و روان دارد. به كسانيكه مديتيشن مى كنند و يا در جستجوى راه هاى معنوى هستند كمك مى كند. حالت هاى دلواپسى و نگرانى ، حساسيت هاى بى مورد و زودرنجى را از بين مى برد. حس برتر را در انسان قوى مى كند قدرت بيان را زياد مى كند. برخى معتقدند كه اين سنگ طلسم خوشبختى براى هنرپيشگان و موسيقى دانان است و براى پزشكان و راهيان سفر و پدرانى كه با فرزندان خود تناسخى ندارند بسيار خوب است.
بر جسم فيزيكى نيز تأثيرات مطلوب دارد: در بهبود ناراحتى هاى قلبى - فشار خون - گرفتگى رگ ها - بيمارى  ديابت - مجارى كيسه صفرا - كبد - دستگاه گوارش - دردهاى ستون فقرات - درد مفاصل - رماتيسم - پاركين سون - صرع بسيار مفيد است. آب زمرد چشمان خسته و ضعيف را تقويت مى كند. تب و گريپ كودكان را درمان مى كند. براى درد ناحيه ستون فقرات مى توان آن را مستقيم روى ناحيه دردناك قرار داد.
اين سنگ بر تمام چاكراها بويژه چاكراى قلب تأثير مثبت مى گذارد.
بعد از هر بار استفاده در زير آب جارى شسته و يكبار در ماه در برابر نور خورشيد قرار دهيد تا دوباره شارژ شود.
اين سنگ به متولدين ارديبهشت و تير تعلق دارد.

 

 

   + سعید ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
comment نظرات ()

عبادت چیست؟

مرحوم علامه مجلسی (ره) در حیوه القلوب در حدیث معتبر از حضرت صادق (ع) روایت کرده که فرمود:

چون حق تعالی امر کرد ملائکه را که سجده کنند حضرت آدم را، و ابلیس ظاهر کرد آن حسد را که در دل او پنهان بود و اِبا کرد از سجده کردن، حق تعالی او را عتاب کرد که چه چیز مانع شد تو را از سجده کردن؟

گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش خلق کرده ای و او را از خاک.

حضرت (ع) فرمود: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و تکبّر کرد و تکبّر اول معصیتی بود که خدا را به آن معصیت کردند.

پس ابلیس گفت: پروردگارا! مرا معاف دار از سجود آدم و من تو را عبادتی بکنم که هیچ ملک مقرب و پیغمبر مرسل تو را چنان عبادت نکرده باشد.

خدا فرمود: مرا اختیاجی به عبادت تو نیست. میخواهم مرا عبادت کنند از جهتی که من میخواهم نه از جهتی که تو میخواهی.

پس ابا نمود از سجده کردن و حق تعالی فرمود: از بهشت بیرون رو، تو رجیمی و لعنت من تا روز جزا بر توست.

ابلیس گفت: پروردگارا! چگونه مرا محروم می گردانی و تو پروردگار عادلی که جور نمی کنی و ثواب عمل من باطل شد؟

فرمود: نه، ولیکن از امر دنیا و آن چه خواهی برای ثواب عمل خود از من درخواست کن تا به تو عطا کنم.

و اول چیزی که درخواست کرد این بود که تا روز جزا زنده بماند. حق تعالی فرمود: عطا کردم.

گفت: مرا مسلط گردان بر فرزندان آدم.

فرمود: مسلط کردم.

گفت: چنان کن که مانند خون در رگ و ریشهء فرزندان آدم جاری شوم.

فرمود: کردم.

گفت: یک فرزند از برای ایشان به هم نرسد مگر دو فرزند از برای من به هم رسد و من ایشان را بینم و ایشان مرا نبینند و به هر صورتی که خواهم برای ایشان مصوّر توانم شد.

فرمود: همه را به تو دادم.

گفت: پروردگارا! زیاده کن به من.

فرمود: سینه های ایشان را وطن و منزل تو و ذرّیت تو گردانیدم.

گفت: پروردگارا! بس است مرا.

در این وقت شیطان گفت: به عزت تو سوگند همه را گمراه گردانم مگر بندگان خالص تو را و از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ ایشان در آیم و نیابی اکثر ایشان را شکر کنندگان.

آنگاه مرحوم مجلسی (ره) حدیث دیگری از آن حضرت نقل فرموده که حضرت آدم (ع) مناجات کرد: پروردگارا! مسلط کردی بر من شیطان را و جاری گردانیدی او را در من مانند خون، پس از برای من چیزی قرار ده.

فرمود: ای آدم! از برای تو این را قرار دادم، هر که از فرزندان تو قصد گناهی بکند بر او ننویسند و اگر بکند (یعنی آن را انجام دهد) یک گناه بنویسند و هر که قصد حسنه بکند، اگر نکند یک ثواب از برای او بنویسند و اگر بکند ده ثواب از برای او بنویسند.

گفت: پروردگارا! زیاده به من عطا کن.

فرمود: از برای تو قرار کردم هر که ایشان گناهی بکند و استغفار کند او را بیامرزم.

گفت: پروردگارا! زیاده بده.

فرمود: درِ توبه را از برای ایشان گشوده ام تا جان به حلق ایشان برسد.

گفت: بس است مرا.

حیوه القلوب ج 1، ص 39 و 40

بحار ج 60، ص 275

 

   + سعید ; ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۸
comment نظرات ()

چهار روش برای جلب اعتماد

تحقیقی که اخیرا در تاریخ 18 ژانويه 2007 انجام شده است، 10 عاملی را که باعث افزایش یا عدم اعتماد مشتری می شود، بیان می دارد:

عامل جنسیت: زنان اعتماد را کیفیتی اساسی در شرکتی می دانند که از آن خرید می کنند. نسبت میان زنان و مردان 56% به 47% می باشد.

بیشترین و کمترین میزان اعتماد: کسب و کارهایی که به آنها بیشترین و کمترین اعتماد وجود دارد:

]

رتبه

بیشترین اعتماد

عدم اعتماد

1

سرگرمی و اوقات فراغت

دخانیات

2

شرکت های مواد غذایی، سوپرمارکت، تکنولوژی

غذای سریع – fast food

3

داروسازی

پتروشیمی

4

آرایشی – بهداشتی

گاز، الکتریسیته، ساختمان

 

10 عامل اعتماد / عدم اعتماد:

 به جدول زیر توجه کنید:

رتبه

بیشترین اعتماد

عدم اعتماد

1

به قول عمل کردن (76%)

عدم اصلاح اشتباهات (80%)

2

پشتیبانی از مشتری (70%)

افشا شدن اطلاعات مشتری (77%)

3

کیفیت بالا (64%)

به گفته عمل نکردن (74%)

4

به شکایات رسیدگی کردن (64%)

صدور صورتحساب اشتباهی (70%)

5

ارزش قائل شدن برای پول (64%)

تعداد زیادی تماس برای فروش (65%)

6

صادقانه به اشتباهات اعتراف کردن (59%)

کیفیت نامناسب (63%)

7

امنیت محصولات (59%)

مواردی که به سلامتی آسیب می رسانند (60%)

8

برآورده کردن نیازهای شخصی (52%)

عدم اطلاع رسانی تغییر محصولات / قیمت ها (50%)

9

گوش دادن فعال به مشتری (51%)

برون سپاری شغل های اپراتوری تلفن (55%)

10

قیمت گذاری شفاف (49%)

قیمت گذاری غیر شفاف (52%)

 

در این تحقیقات ذکر شده است که اعتماد باعث افزایش فروش می شود و عدم اعتماد باعث می شود 76% از مشتریان دیگر خریدی را از آن شرکت انجام ندهند. اما چنانچه یک شرکت بتواند اعتماد مشتریان خود را به دست آورد، 42% از مشتریان خرید بیشتری انجام داده و 54% نیز آن را به دیگران توصیه می کنند.

4 روش برای جلب اعتماد:

1.       محصولات شما مطابق با نیازهای مشتری باشند.

2.       به خاطر بسپارید که مشتری شما را از تماس قبلی به خاطر دارد.

3.       به مشتری خاطر نشان کنید که محصولات شما چه تغییری می توانند در زندگی وی ایجاد کند.

4.       مسئولیت کاری را که انجام می دهید، برعهده بگیرید.

منبع: Corporate Culture Customer Trust Index

برای  بزرگنمایی اینجا را کلیک کنید

 توصیه خیلی مهم: هیچ وقت حین رانندگی عکس نگیرید

Boy and dog

 

 

 

   + سعید ; ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱
comment نظرات ()