پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

 

بگذار تصوير بگويد... 

 

سال نو مبارک...

 

 

   + سعید ; ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸۳/۱٢/٢۸
comment نظرات ()

سگی غذای مرا برداشته و می رود

 

از تاریخ بحیره نقل کنند که چون امیر احمد بن اسماعیل سامانی به ستیز عمروبن لیث رفت و با یکدیگر روبرو شدند آنروز در سپاه عمرو تعداد هفتاد هزار سرباز مجهز آماده وجود داشت. به غیر از همراهان دیگر امیر احمد بیش از دوازده هزار مرد جنگجو نداشت و با اندیشه و تزلزل مقابل عمرو فرود آمد.

عمرو چنان به سپاه مجهز خود مغرور بود که خوانسالار آشپز لشکر آمده گفت غذا حاضر است اجازه دهید غذا بیاورند و پس از صرف غذا به جنگ مشغول شوید.

   عمرو گفت اکنون این سپاه اندک را در هم می شکنیم و پس از آن غذا می خوریم و پس از این سخن سوار بر اسب شده به میدان رفت. از قضا اسب او را به میان سپاه امیر احمد برد. سربازان که چنین دیدند عمرو را گرفته به زنجیر بستند و سپاهش را در هم شکستند.

     امیر احمد دستور داد عمرو را در طویله ای زندانی کنند. تا سه روز برای او غذا نیاوردند. روز سوم یکی از نوکران را دید بدو گفت سه روز است غذا نخورده ام و نزدیک است از گرسنگی بمیرم. نوکر مزبور بلادرنگ از مهتر سطلی گرفته غذای تهیه کرد سپس برای آوردن ظرف دیگری سطل را بر زمین نهاده دنبال آن ظرف رفت و در این موقع سگی آمده سر در میان سطل کرد و به خوردن غذا مشغول شد. نوکر مزبور بازگشت و سگ را نهیب زد. سگ از وحشت خواست سر از میان سطل بیرون آورد دسته سطل به گردنش افتاد و همچنان سطل را برداشته و فرار کرد. عمرو که آن منظره را دید شروع به خندیدن کرد. امیر اصطبل پرسید از چه می خندی؟ گفت از بی اعتباری دنیا خنده ام گرفت. سه روز قبل به من گفتند سیصد شتر وسائل آشپزخانه را حمل می کنند و هنوز نیمی از اثاث باقی مانده. اکنون می بینم سگی غذای مرا برداشته و می رود.

 

این کاخ که می بینی گاه از تو گاه از من

جاوید نمی ماند خواه از تو خواه از من

گردون چه نمی گردد بر کام کسی هرگز

گیرم که تواند بود مهر از تو ماه از من

بازی بهزاری* گفت همواره بهاری نیست

بیهوده چرا نالی گل از تو گیاه از من

 

کیفر گناه جلد دوم. *هزار نوعی بلبل است

 

   + سعید ; ۱:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
comment نظرات ()

 

امام صادق (ع): در مومن شش خوی وجود ندارد. ستم، لجاجت، بی خبری، حسد، دروغ و سخت گیری.

   + سعید ; ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
comment نظرات ()