پسر ایرانی

این وبلاگ زین پس هر وقت که بشود به روز می شود!

 

اي خداي بزرگ! تو را شكر مي كنم كه مرا بنده حق كردي. وسوسه مصلحت را از دلم پاك نمودي و در گرداب ناملايمات و مشكلات به راه راست هدايتم كردي و در اين امتحان سخت مرا سر بلند و رو سفيد كردي و از سنگلاخ سر در گم محاسبات مصلحت طلبي نجاتم دادي و دلم را به نور عشق و ايمان روشن كردي و حيات و مماتم را با حق عجين نمودي، زيرا ارزش من در اين بود كه در چنين شرايط سختي از حق دفاع كنم و همه وجود خود را در اين راه فدا نمايم. چون اگر مي خواستم بر مبناي تجارت و مصلحت عمل كنم، با ديگران تفاوتي نداشتم.

شهيد دكتر مصطفي چمران

دكتر شهيد چمران

   + سعید ; ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
comment نظرات ()

ما كسي را نكشته ايم!

 

افرادي كه خود را بي عيب مي دانند، در حقيقت نور علم و ايمانشان كم است و افرادي كه نور ايمانشان كم است، جز گناهان بزرگ چيزي به نظرشان نمي آيد، لذا گاهي مي گويند: ما كسي را نكشته ايم! از ديوار خانه اي بالا نرفته ايم! و گناه را تنها در اين قبيل كارها مي پندارند، اما اگر نور ايمانشان زياد باشد، تمام لغزشهاي ريز خود را مي بينند و به درگاه خدا ناله مي كنند.

   كسي كه نسبت به خود خوشبين شد هرگز ترقي نمي كند. او مثل كسي است كه دائما به پشت سر خود نگاه مي كند و راههاي طي شده را مي بيند، ولي اگر به جلو نگاه كند خواهد دانست كه نرفته ها چند برابر راههايي است كه رفته است!

تفسير سوره حجرات- محسن قرائتي

   + سعید ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٤
comment نظرات ()

غرب هم خود را فراموش كرده است هم خداي خود را

 

…مسئله مهم اجتماع بشر امروز اين است كه بشر به تعبير قرآن خود را فراموش كرده است، ]يعني[ هم خود را فراموش كرده هم خداي خود را. مسئله مهم اين است كه خود را تحقير كرده است، از درون بيني و توجه به باطن و ضمير غافل شده و توجه خود را يكسره به دنياي حسي و مادي محدود كرده است، هدفي براي خود جز چشيدن ماديات نمي بيند و نمي داند، خلقت را عبث مي انگارد، خود را انكار مي كند، روح خود را از دست داده است. بيشتر بدبختيهاي امروز بشر ناشي از اين طرز تفكر است و متاسفانه نزديك است جهانگير شود و يكباره بشريت را نيست و نابود كند. اين طرز تفكر درباره انسان سبب شده كه هر چه تمدن توسعه پيدا مي كند و عظيم تر مي گردد، متمدن بسوي حقارت مي گرايد، اين طرز تفكر درباره انسان سبب گشته كه انسانهاي واقعي را همواره در گذشته بايد جستجو كرد و دستگاه عظيم تمدن امروز به ساختن هر چيز عالي و دست اول قادر است جز ساختن انسان.

    گاندي مي گويد:(( غربي براي آن مستحق دريافت لقب خدايي زمين است كه همه امكانات و موهبتهاي زميني را مالك است، او به كارهاي زميني قادر است كه ملل ديگر آنها را در قدرت خدا مي دانند. لكن غربي از يك چيز عاجز است و آن تامل در باطن خويش است، تنها اين موضوع براي اثبات پوچي درخشندگي كاذب تمدن جديد كافي است.

    تمدن غربي اگر غربيان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسي نموده است، به خاطر اين است كه غرب به جاي خويشتن جويي در پي نسيان و هدر ساختن خويشتن است.

...قوه عملي او بر اكتشاف و اختراع و تهيه وسائل جنگي، ناشي از فرار غربي از خويشتن است نه قدرت و تسلط استثنايي وي بر خود... ترس از تنهايي و سكوت و توسل به پول غربي را از شنيدن نداي باطن خود عاجز ساخته و انگيزه فعاليتهاي مداوم او همين ها است. محرك او در فتح جهان، ناتواني او در حكومت به خويشتن است به همين علت غربي پديد آورنده آشوب و فساد در سراسر دنياست... وقتي انسان روح خود را از دست بدهد فتح دنيا به چه درد او مي خورد ... كسانيكه انجيل به آنها تعليم داده است كه در جهان مبشر حقيقت و محبت و صلح باشند خودشان در جستجوي طلا و برده به هر طرف روانند به جاي اينكه مطابق تعاليم انجيل در مملكت خداوند در جستجوي بخشش و عدالت باشند، براي تبرئه سيئات خود از حربه مذهب استفاده مي كنند و به جاي نشر كلام الهي بر سر ملتها بمب مي ريزند)).

    و به همين علت اعلاميه حقوق بشر بيش از همه و پيش از همه از طرف خود غرب نقض شده است. فلسفه اي كه غرب عملا در زندگي طي ميكند راهي جز شكست اعلاميه حقوق بشر باقي نمي گذارد. 

نظام حقوقي زن در اسلام- شهيد مطهري: صفحه 144 (چاپ هشتم)

 

   + سعید ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۳/۱۱/٧
comment نظرات ()